Gemeente Zandvoort


Gemeente gaat duurzaam inkopenHet college heeft op dinsdag 17 november de deelnameverklaring Duurzaam Inkopen getekend. Van pennen tot vuilniswagens, de gemeente gaat vanaf nu nog kritischer kijken naar de herkomst en milieubelasting van producten. Leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, krijgen dus een streepje voor.

De overheid is een megaconsument die per jaar voor zo'n 50 miljard aan inkopen doet. Volgens het ministerie van VROM kan de overheid de markt voor duurzame producten een enorme impuls geven door voortaan pas geld uit te geven nadat zaken als milieu en dierenwelzijn onder de loep genomen zijn. De overheid moet op dit vlak het goede voorbeeld geven en de project Duurzaam Inkopen zorgt dat dit ook gaat gebeuren. Het hele rijk doet mee, dus ook de gemeentes.

Zandvoort onderschrijft nu dus officieel de ambitie om in 2010 voor 75% duurzaam in te kopen en in het jaar 2015 100%. Deze ambitie komt overeen met de doelstellingen die worden genoemd in het milieubeleidsplan 2009 - 2013, dat in juni door de raad is vastgesteld. Samen met gemeentes uit de regio bekijkt Zandvoort nu welke inkopen duurzamer kunnen en aan welke criteria leveranciers straks moeten voldoen. Daarbij gaat het niet alleen om milieu, maar ook om sociale aspecten, zoals eerlijke handel. Door de krachten te bundelen, wordt het voor leveranciers nog aantrekkelijker om hun producten minder milieubelastend te maken.