Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

van het sociaal overleg op 17 december in de FOD Werkgelegenheid

Studiedag over de toekomst van het sociaal overleg op 17 december in de FOD Werkgelegenheid

De context waarin het Belgisch sociaal overlegmodel functioneert is dynamisch en is de voorbije decennia sterk veranderd. Dat overleg heeft een grote invloed op de loonevolutie, het concurrentievermogen, de economische activiteit, de sociale bescherming, de aantrekkelijkheid van arbeidskrachten, de samenhang tussen economie en welzijn, enz. De toekomst van de collectieve arbeidsrelaties staat centraal in een studiedag die georganiseerd wordt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Universiteit Gent. De studiedag vindt plaats op 17 december in de lokalen van de FOD Werkgelegenheid.

Meer bijzonderheden over het programma en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u in de uitnodiging.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -