Gemeente Rhenen


Bladopruimactie in Elst

7 december 2009 - Tijdens de bewonersvergadering met het wijkcomité is afgesproken een bladopruimactie te houden in de bebouwde kom van Elst. De actie wordt op donderdag 17 en vrijdag 18 december gehouden.

Al het blad op de bestrating en gazons in de openbare ruimte wordt dan verzameld en afgevoerd. De gemeente Rhenen biedt bewoners de kans ook hun blad aan te bieden, zodat dat gelijktijdig opgeruimd kan worden.

Het blad mag in de goot of op het gazon worden aangeboden, zonder takken en ander tuinafval ertussen. Dit omdat de veegmachine gevoelig is voor verstopping door takken en dergelijke.

Wij vragen u om de autos tijdens de opruimdagen zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren, zodat het blad in de gehele straat goed opgeruimd kan worden.

De globale route zal zijn: Zwijnsbergen, Franseweg,Driftweg, Engweg, Sportweg, Verbindingsweg, Woudweg, Heideweg, Koninginnenweg, Prinsenweg, Oranjestraat, Irenestraat, Nassaustraat, Beatrixstraat, Margrietstraat, Christinastraat, Prinsessenhof, Franseweg, Schoolweg, Tabaksweg, Het Bosje, Larenkamp, Wildemanstraat, De Kievit, Houweg, Vissersweg, Paardekop, Vissersweg, Bosweg, Oude weg, Molenweg, Fabrieksweg, De Opslag, Ingeseveerweg, Dorpshuis, Brandweer, Ventwegje Rijksstraatweg.