Gemeente Uithoorn

Vooraankondiging raadsvergadering 17 december 2009

8 december 2009
De agenda en de raadsvoorstellen worden op 11 december 2009 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 16 december 2009 staat de agenda op de gemeentepagina.

Op donderdag 17 december 2009 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:

Informatief Beraad:


* evaluatie Europarei;

* kaderstelling openbare verlichting;

* financiële begroting G2.

Politiek Debat:


* prestatieafspraken met de Woongroep Holland;
* herstructurering van de Iepenlaan;

* live uitzenden (via internet) van de raadsvergaderingen.

De agenda en de raadsvoorstellen worden op 11 december 2009 op de website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 16 december 2009 staat de agenda op de gemeentepagina.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl

Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de griffier (per telefoon of e-mail). ^