Gemeente Wijdemeren


Gemeenteraad > 2009 > Agenda raad 17 december 2009

Agenda raad 17 december 2009


*
Agenda raad 17 december 2009 Datum / tijd : 17-12-2009 (20:00u. / 23:00u.) Lokatie : Raadszaal (Gemeentehuis Rading 1) Vergadering van : Gemeenteraad
Laatst gewijzigd: : 10-12-2009 15:33
Agenda

1. Bepalen volgorde stemming


2. Beslsuit in te stemmen met het programma Burger Centraal en het beschikbaar stellen van het benodigde budget 2010-2012


3. Besluit tot vaststellen van de nota Sportbeleid


4. Besluit tot vaststellen welzijnsubsidies met de bijbehorende budgetten


5. Lijst ingekomen stukken


6. Mededelingen


7. Opening


8. Overzicht begrotingssaldo


9. Stedebouwkundige visie Overmeer Zuid


10. Vaststellen agenda


11. Vragenhalfuur raadsleden