Gemeente Edam-Volendam

Gewijzigde inzameling van restafval en grofvuil

Afvalinzamelstation Vanwege 1^e Kerstdag en Nieuwjaarsdag wordt de inzameling van het restafval verschoven van de vrijdag naar de donderdag er voor. Hierdoor vervalt twee maal de inzameling van grofvuil. Op donderdag 17 december wordt dus voor de laatste maal in 2009 in de hele gemeente grof vuil ingezameld.