Gemeente Vlieland

bijzondere raadsvergadering donderdag 17 december 2009 aanvang 19:30 uur

Tijdens een bijzondere vergadering van de gemeenteraad op donderdag 17 december a.s. zal de vertrouwenscommissie haar verslag van bevindingen alsmede haar conceptaanbeveling inzake de benoeming van de burgemeester van Vlieland toelichten aan de gemeenteraad.

De toelichting en de daarop volgende discussie in de gemeenteraad, alsmede de onderliggende schriftelijke stukken zijn niet-openbaar. Na afloop van het besloten deel van de raadsvergadering zal voor een kort moment worden geschorst. Daarna heropent de voorzitter de vergadering en zal in het openbare deel van de raadsvergadering het besluit van de gemeenteraad worden voorgelezen. Het besluit van de gemeenteraad bestaat uit een aanbeveling in de richting van de Minister van BZK van twee kandidaten. Bij het voorlezen van het besluit door de voorzitter zal alleen de naam van de eerste kandidaat openbaar worden gemaakt.