Gemeente Dordrecht


Professionele aanpak voor samenwerking in binnenstad Dordrecht

Op donderdag 17 december wordt het Platform Binnenstadsmanagement Dordrecht opgericht. Hierin zitten partijen die betrokken zijn bij de economische ontwikkeling van de binnenstad. Met de ondertekening van de intentieverklaring wordt een eerste stap gezet naar een structurele samenwerking van partijen die allen belang hebben bij een goed functionerende binnenstad. De samenwerking is niet vrijblijvend. De partijen zullen de afspraken vastleggen in een uitvoeringsconvenant.

In de historische binnenstad zijn veel partijen, zoals detailhandel, horeca, cultuur, vastgoedeigenaren en ook het gemeentebestuur betrokken bij de invulling van dit gebied. Deze partijen hebben er belang bij dat de positie van de binnenstad wordt versterkt. In Dordrecht is er op een aantal punten een goede samenwerking tussen de private partners en het gemeentebestuur, maar die leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. De samenwerking is nu nog vrijblijvend.

Ambitieuze stad
De ambitie van de stad Dordrecht is om onderscheidend te zijn en het centrum te zijn voor de Drechtsteden. Het winkelaanbod is op en rond het Statenplein ruim voldoende voor de inwoners van de stad en de regio. Ook de horeca past zich hier redelijk bij aan. De onderscheidende culturele voorzieningen en evenementen zorgen voor een landelijke uitstraling. De openbare ruimte is van hoge kwaliteit. Niet alleen voor de inwoners van Dordrecht en de regio, maar ook voor de dagtoerist is Dordrecht een stad die veel te bieden heeft. De stad heeft veel ingrediënten om zich te positioneren als een stad die een bezoek meer dan waard is.

De deelnemende partijen
De partijen die de intentieverklaring ondertekenen zijn de gemeente Dordrecht, de Stichting Centrummanagement Dordrecht, Koninklijke Horeca Nederland afd. Drechtsteden, Kamer van Koophandel Rotterdam, Culturele Instellingen Dordrecht, Centrale Vereniging Ambulante Handel en de Dordrechtse Ondernemers Vereniging.
Noot voor redacties