Gemeente Enschede

Opening (eerste) Nibud - adviespunt in Werkplein Enschede

Samenwerking banken, Nibud en gemeente

Op 17 december wordt het Nibud - adviespunt in het Werkplein Enschede geopend. Dit adviespunt is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen Stadsbank Enschede, het Nibud, Rabobank Enschede-Haaksbergen, ABN AMRO, ING en Werkplein Enschede. Dit adviespunt met deze formule is het eerste in Nederland. Bij dit adviespunt kunnen mensen terecht die geconfronteerd worden met een daling van hun inkomen. Preventie is het uitgangspunt: de ervaring leert dat een plotselinge inkomensdaling gevolgd kan worden door financiële problemen en een schuldenlast waar mensen zonder snelle hulp maar moeilijk uit kunnen komen. De dienstverlening is gratis. De eerste 500 klanten ontvangen de Nibud - agenda 2010.

Steeds meer mensen komen in de WW of in de bijstand met als gevolg dat er steeds meer huishoudens in Enschede in de financiële problemen raken. Het aantal klanten van de Stadsbank OostNederland is in 2009 met 26 % gestegen.
De Gemeente Enschede wil voorkomen dat huishoudens in de financiële problemen raken. Zeker in de huidige tijd is het van belang dat mensen snel weer grip krijgen op hun nieuwe inkomenssituatie om erger te voorkomen. Stadsbank Enschede, werkplein Enschede, het Nibud, Rabobank Enschede-Haaksbergen, ABN AMRO en ING werken daarom samen in het Nibud
- adviespunt aan een laagdrempelig financieel - loket op het werkplein Enschede.

In het Werkplein werken UWV-werkbedrijf en gemeente samen. Werkpleinen zijn een trefpunt voor personen die te maken krijgen met een inkomensdaling en die zoeken naar werk. Daarom is dit een `natuurlijke' plaats om financiële dienstverlening aan te bieden vanuit het belang van vroegtijdige signalering en vooral advisering over hoe om te gaan met die inkomensdaling.
De aanwezigheid van een Nibud - adviespunt in het Werkplein heeft grote voordelen. Potentiële cliënten kunnen vanuit de verschillende disciplines en loketten die binnen het Werkplein aanwezig zijn, rechtstreeks worden verwezen naar het Nibud - adviespunt.

De afgelopen periode is er al sprake geweest van een financieel - loket op het werkplein. Nu wordt samen met het Nibud een laagdrempelig loket geopend. Medewerkers van Stadsbank Enschede, Rabobank Enschede-Haaksbergen, ABN AMRO en ING bemensen dit loket tijdens de openingstijden van het Werkplein. Zij hebben een training gevolgd bij het Nibud. De samenwerking met het Nibud kan er voor zorgen dat consumenten makkelijk advies durven vragen. De drempel moet laag zijn om vragen te kunnen stellen over persoonlijke geldzaken. Doel is hierbij vooral vroegtijdig signaleren van schulden. Financiële problematiek ontstaat in een aanzienlijk aantal situaties door een inkomensdaling, ongeacht oorzaak. Veel voorkomende oorzaken zijn terugval in inkomen door verlies van baan of arbeidsongeschiktheid waarna mensen een beroep moeten doen op een uitkering.

Geplaatst: 14 december 2009.

14 december 2009