Rechtbank 's-Hertogenbosch


Uitspraken Bestuursrecht 17 december 2009

âs-Hertogenbosch, 16 december 2009 - De bestuursrechter doet op donderdag 17 december 2009 om 13.00 uur in een openbare zitting uitspraak in de onderstaande zaken (onder voorbehoud).

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat bestuursrechtelijke uitspraken in het openbaar moeten worden gedaan. De rechtbank âs-Hertogenbosch houdt meerdere keren per week een openbaarmakingszitting voor bestuursrechtelijke zaken. De zitting begint om 13.00 uur.

Vanzelfsprekend is iedereen welkom deze zitting bij te wonen. Het is echter goed te weten dat ter zitting enkel en alleen de beslissing van de rechtbank wordt meegedeeld. Waarom de rechter tot die beslissing kwam, wordt niet bekendgemaakt op de zitting. Partijen vinden die motivering in de schriftelijke uitspraak die de rechtbank partijen toestuurt. De rechtbank verstrekt op de openbaarmakingszitting geen afschrift van de uitspraak.

In de correspondentie en bij de aanvang van de behandeling van de zaak worden de zaaksnummers aan de partijen bekendgemaakt. Journalisten treffen de zaaksnummers aan op de eerder toegezonden zittingslijsten.

De openbaarmakingszitting heeft plaats in:
Paleis van Justitie âs-Hertogenbosch
Leeghwaterlaan 8
5223 BA âs-Hertogenbosch

Reguliere bestuursrechtelijke zaken
AWB 08/2028 e.a.
AWB 08/2455
AWB 08/2700
AWB 08/2731
AWB 08/1535
AWB 08/1918

Voorlopige voorzieningen
AWB 08/26898
AWB 08/38402
AWB 08/39518
AWB 09/1530
AWB 09/28706
AWB 09/32975
AWB 09/33968
AWB 09/33422
AWB 09/33438
AWB 09/40361 en AWB 09/40363
AWB 09/42570
AWB 09/42936 en AWB 09/42938
AWB 09/43083
AWB 09/43281
AWB 08/26880

Vreemdelingenzaken
AWB 07/40589
AWB 08/26897
AWB 09/1528
AWB 08/39517
AWB 09/2320
AWB 08/33863
Zie het origineel

Bron: Rechtbank 's-Hertogenbosch Datum actualiteit: 16 december 2009 Naar boven