Gemeente Oldenzaal


Opening Oliemolenstraat/Vos de Waelstraat

16 december 2009

Op 17 december 2009 opent wethouder Herman Pieper de Oliemolenstraat en Vos de Waelstraat. De Oliemolenstraat en de Vos de Waelstraat zijn aangepakt om de verkeersveiligheid te vergroten en de CO²-uitstoot terug te dringen. In de nieuwe verkeerssituatie is er een middenberm, waardoor voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook liggen de naastgelegen fietspaden vrij van de straat, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Op de nieuwe Oliemolenstraat is het principe `langzaam rijden gaat sneller' (LARGAS) van toepassing. De rijbanen zijn smal uitgevoerd waardoor het verkeer langzamer en gelijkmatiger rijdt. Dat bevordert een betere doorstroom van auto's. Bovendien verbetert het leefklimaat voor omwonenden, omdat auto's niet meer optrekken vanuit stilstand.

De werkzaamheden hebben ongeveer een jaar geduurd. Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Regio Twente en SenterNovem.