Rijksvoorlichtingsdienst

Commando overdracht Commandant Regionaal Militair Commando West

Het Regionaal Militair Commando West (RMC West) krijgt een nieuwe commandant. Donderdag 17 december draagt kolonel Van den Bos zijn commando over aan zijn opvolger kolonel Van Hoof. Het RMC West van de Koninklijke Landmacht is het eerste aanspreekpunt in de regio voor overheidsbesturen, autoriteiten, instanties, particuliere organisaties en de 6,5 miljoen inwoners van de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Kolonel Bas van Hoof werkt sinds 1981 bij de Koninklijke Landmacht. In zijn vorige functie was hij commandant van het Opleidings- en TrainingsCommando Manoeuvre in Amersfoort. Over zijn nieuwe functie zegt kolonel Van Hoof: "RMC West is een heel andere omgeving dan de opleidingsomgeving waarin ik de laatste jaren heb gewerkt. Het is een nieuwe dimensie en ik vind het een uitdaging om gesprekspartner te zijn van partijen als overheidsbesturen, brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen".

De commando-overdracht is morgen op de Prinses Julianakazerne in Den Haag. Naast directe relaties, commandanten van andere eenheden en collega's zijn bij deze ceremonie ook vertegenwoordigers aanwezig van partners uit de tien veiligheidsregio's van de drie provincies. Wanneer er een ramp of crisis is kan het RMC West een beroep doen op de inzet van militairen zoals de twee bataljons van het Korps Nationale Reserve: 20 en 50 Natresbataljon.

Een bijzondere taak van RMC West is de coördinatie en uitvoering van het militaire ceremonieel bij bijzondere gelegenheden, waaronder Prinsjesdag, officiële staatsbezoeken, herdenkingen, staatsbegrafenissen en Koninklijke huwelijken.

Noot voor redacties (

RVD Mediafeed