Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Gouvernement gaat in de steigers
Grote renovatie

Het Gouvernement aan de Maas ondergaat vanaf januari 2010 een omvangrijke renovatie. Zowel de daken, als gevels en parkeergarage worden onder handen genomen. De renovatie vindt versneld plaats in het kader van de Taskforce Koersvast. Deze heeft als doel de gevolgen van de economische crisis te verzachten, onder andere door werk te verschaffen.

De renovaties behelzen het reinigen en impregneren van de daken en gevels, coaten van kozijnen zodat ze hun originele kleur terugkrijgen, en aanbrengen van bliksembeveiliging op de daken. Verder worden de daken voorzien van valbeveiliging in verband met de wettelijke arbo-eisen. Naar verwachting wordt het project in februari 2011 opgeleverd.

Bijna gelijktijdig wordt de parkeergarage gerenoveerd. De garage voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving en zal een grote metamorfose ondergaan. Zo komt er een nieuwe coatingsvloer, wordt de verlichting vervangen door een energiezuinige, wordt er een energiezuiniger ventilatiesysteem aangebracht en maakt het CO²/LPG detectiesysteem en de brandmeldcentrale plaats voor de laatste nieuwe technieken op dat gebied. Tevens wordt de garage toegerust met aansluitpunten voor elektrische autos en ecofietsen. Naar verwachting volgt oplevering van de parkeergarage in april 2010.

Na de opening van het Gouvernement in 1986 heeft er aan het gebouw geen grootschalig onderhoud meer plaatsgevonden. De huidige economische crisis heeft het provinciebestuur doen besluiten het groot onderhoud van de gevels, daken en parkeergarage eerder te laten uitvoeren dan aanvankelijk de bedoeling was. Het Gouvernement wordt vaak gezien als het icoon van Limburg en verdient het gebouw met een bijzonder architectuur, om door goed onderhoud nog lang behouden te blijven voor de Provincie Limburg.

De kosten van de projecten samen worden geschat op 3.000.000, -. Dit levert 12 à 13 manjaren werk op.

Vanwege de duurzaamheid bij realisatie is bij de gunning van de opdracht de nodige aandacht besteed aan het gebruik van milieuvriendelijke producten en technieken.

17-12-2009 09:26