Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Ruim baan voor Cultuur en Economie 2010-2012
De Provincie Limburg gaat investeren in Cultuur én Economie door creatievelingen en ondernemers met elkaar in contact te brengen. Dat wordt gerealiseerd door de uitvoeringsnota Cultuur en Economie 2010-2012 die het College van Gedeputeerde Staten onlangs heeft vastgesteld. In deze nota worden concrete acties en aandachtspunten benoemd om creatievelingen, ondernemers, projecten en opleidingen te ondersteunen die bijdragen aan een innovatiever, creatiever en artistiek interessanter Limburg én die de verbinding leggen met factoren die kunnen leiden tot een duurzame economische werking. Op 8 januari staat de uitvoeringsnota op de agenda van de Statencommissie voor het Sociale Domein.

De uitvoeringsnota is tot stand gekomen in samenspraak met de creatieve sector en ondernemers. De betrokkenen vinden het belangrijk dat de Provincie de discussie over de verbinding Cultuur en Economie blijft faciliteren, de netwerken faciliteert, (internationale) ondersteuningsmogelijkheden inzichtelijk maakt en financiële middelen beschikbaar stelt, liefst met zo min mogelijk voorwaarden.

Gedeputeerde Odile Wolfs: Wij focussen ons als Provincie vooral op informeren, interesseren en investeren. Hiermee voorzien we in basisbehoeften, zoals het creëren van ontmoetingen, het samenbrengen van partijen, het bevorderen van ondernemerschap en het realiseren van fysieke voorzieningen. De uitdaging en vrijheid ligt bij het veld zelf om de beleidsnota op een creatieve manier te interpreteren en er mee aan de slag te gaan.

In 2009 heeft de Provincie Limburg de basis gelegd voor de uitvoeringsnota Cultuur en Economie. Daarbij is gekozen voor een lange termijn visie. Een structurele verandering die de regio op het hele economische, culturele en sociale vlak een langdurige impuls moet geven. De uitvoeringsnota is te vinden op www.limburg.nl/cultuur onder het kopje creatieve industrie.

17-12-2009 09:20