Gemeente Beverwijk


Beverwijk wil Centrum voor Jeugd en Gezin

De gemeente Beverwijk wil in 2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) openen in het toekomstige Zorgtrefpunt op het Stationsplein. Vooruitlopend hierop wordt er na de zomer in 2010 ruimte vrijgemaakt bij het consultatiebureau aan de Büllerlaan.

Tijdelijke locatie aan Büllerlaan
De gemeente wil met het in gebruik nemen van een CJG niet wachten op de ontwikkelingen in het Stationsgebied. Tot de oplevering van het Zorgtrefpunt in dat gebied wil het college een CJG openen op een tijdelijke locatie. De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland maakt hiervoor na de zomer in 2010 ruimte vrij bij het consultatiebureau aan de Büllerlaan. Het college verstrekt eenmalig een subsidie van ¤ 56.000 aan Jeugdgezondheidszorg Kennemerland voor het opstellen van een projectplan en de aanstelling van een tijdelijke projectleider voor de realisering hiervan.

Vragen over opvoeden en opgroeien
Het CJG geeft antwoord op vragen over opgroeien en opvoeden. Iedereen kan met vragen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of drukke kinderen, seksualiteit of zwangerschap, echtscheiding of puberteit bij het CJG binnenlopen. In het toekomstige centrum werken de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, de GGD en het maatschappelijk werk samen en de samenwerking met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen wordt geïntensiveerd. Het college wil hiermee de opvoed- en opgroeiondersteuning voor jeugd en gezinnen naar een hoger plan tillen. Door vraaggericht te werken en samenwerking te versterken. Tussen professionals onderling en met ouders en kinderen.

Om het voor ouders en jongeren makkelijker te maken wil de gemeente in 2010 ook een digitaal CJG ontwikkelen. Via dit systeem kunnen ouders ook informatie krijgen over opvoedprogramma Triple P. Dit programma helpt ouders hun opvoedende capaciteiten te vergroten door een positieve benadering van hun kind.