Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS

Conjunctuurbericht, donderdag 17 december 2009 9:30

Inflatie verder gestegen

De inflatie kwam in november uit op 1,0 procent, 0,3 procentpunt hoger dan in oktober. Dit is de vierde maandelijkse stijging op rij. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De toename komt voornamelijk door de prijsontwikkeling van benzine. De prijzen aan de pomp waren in november hoger dan een jaar eerder, terwijl deze in oktober nog lager waren.

De grootste bijdrage aan de inflatie kwam met 0,4 procentpunt van het vervoer. De bijdrage van deze artikelgroep was in oktober nog neutraal. Hogere prijzen bij de horeca droegen in november 0,2 procentpunt bij aan de inflatie en duurdere alcoholhoudende dranken en tabak 0,1 procentpunt. Voedingsmiddelen drukten de inflatie met 0,1 procentpunt.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode had Nederland in november een inflatie van 0,7 procent. Eurostat, het Europees statistisch bureau, berekende voor de eurozone een inflatie in november van 0,5 procent. In de voorafgaande vijf maanden was er in de eurozone nog sprake van deflatie.

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Zie het origineel