Achmea Groep


Achmea steunt oproep tot daadkrachtig klimaatbeleid

16 december 2009

Een coalitie van 23 bestuursvoorzitters van Nederlandse topbedrijven en oud-politici vraagt het kabinet om `klimaatleiderschap'. Willem van Duin is namens Eureko Achmea een van de ondertekenaars. Een delegatie van de ondertekenaars overhandigde de oproep woensdagmiddag aan premier Balkenende, aan de vooravond van zijn vertrek naar de VN-klimaattop in Kopenhagen.

De leiders roepen op om nog deze kabinetsperiode krachtige maatregelen te nemen die de CO2-uitstoot effectief aanpakken. De leiders formuleerden vijf actiepunten waarmee Nederland alsnog de klimaatdoelen voor 2020 kan halen. Zij vinden dat kolencentrales die in Nederland staan in 2025 geen CO2 meer in de lucht mogen blazen. Over tien jaar moeten alle bestaande huizen en gebouwen een derde minder energie gebruiken en moet het verkeer dertig procent minder CO2 uitstoten dan nu.

Tot de ondertekenaars behoren naast Willem van Duin onder andere Peter Bakker (TNT), Piet Moerland (Rabobank), Ed Nijpels (ABP), Dick Boer (Albert Heijn), Elco Brinkman (Bouwend Nederland), Pieter Winsemius en Ruud Lubbers.

Achmea maakte in haar maatschappelijk jaarverslag 2008 duidelijk welke positie het bedrijf inneemt in diverse belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Zo is duurzaamheid een thema dat onverminderd hoog op de agenda staat en heeft Achmea de ambitie binnen drie jaar volledig klimaatneutraal te zijn.
klik hier voor het klimaatstatement

klik hier voor het persbericht