FloraHolland


FloraHolland Productcommissie Chrysant

De FPC Chrysant kwam op 10 december bijeen op vestiging Naaldwijk. E. Smit heeft het kwaliteitsbeleid 2010 toegelicht. Met de toenemende virtualisering is het noodzakelijk dat de betrouwbaarheid in stappen naar een niveau van 98% wordt gebracht. Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd waardoor de afdeling kwaliteitsdienst effectiever en efficiënter kan werken met als resultaat een hogere betrouwbaarheid. De FPC Chrysant heeft enkele kritische opmerkingen geplaatst over de nieuwe werkwijze.

Sinds enkele weken wordt er geveild volgens het nieuwe veilschema. Met de FPC is afgesproken dat eind januari het nieuwe veilschema geëvalueerd wordt. Bij de evaluatie wordt rekening gehouden met: de lichte gewichten, begin- en eindtijden, omvang normaalcultuur, veilsnelheid en loslaten van de GP-ondergrens.

A. Hijma is bezig met het opstellen van een marktplan voor Chrysant. De FPC is bijgepraat over wat er tot nu toe gedaan is. Zij kunnen zich vinden in wat er gepresenteerd is. Het marktplan is een leidraad voor de activiteiten voor de komende jaren met als doel het verbeteren van de marktpositie van Chrysant.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 28 januari 2010.