Ingezonden persbericht


Persbericht Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland

Doden gezonde geiten en schapen stuit op weerstand LTO Nederland

Het ruimen van gezonde geiten en schapen op met Q-koorts besmette bedrijven blijft op weerstand stuiten van LTO Nederland. Bovendien is het volgens LTO onredelijk en buiten proportie als alle vervolgschade op de dierenhouders wordt afgewenteld. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig om de gedupeerde dierenhouders door deze crisis heen te helpen zodat er perspectief blijft voor hun bedrijf. Ook wil LTO niet dat de besmette dieren op het boerenbedrijf worden gedood.

Het plan van de ministers Verburg (LNV) en Klink om alle drachtige schappen en geiten op besmette bedrijven te ruimen is een mokerslag voor de geitensector. Dit zei voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland gisteravond in Wychen na afloop van een massaal bezochte en emotionele vergadering van veehouders. Wat LTO vooral dwarszit is de onduidelijkheid over de adviezen van het Centraal Veterinair Instituut over het testen van dieren. De afgelopen maanden is door deskundigen van dit instituut met een geen woord gerept over de betrouwbaarheid van testen.

De betrouwbaarheid van testen is op het laatste in het geding gekomen, waardoor het fundament is weggeslagen onder het eigen LTO-plan om Q-koorts aan te pakken. LTO is hierover onthutst en zwaar teleurgesteld, omdat het schrikbeeld van het ruimen van gezonde dieren dichterbij komt. Om dit te voorkomen doet LTO een klemmend beroep op de Tweede Kamer, om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden van testen. De Kamer debatteert vanmiddag over de maatregelen van beide ministers tegen de Q-koorts.

Het staat ook voor LTO buiten kijf dat de volksgezondheid op de eerste plaats staat. ,,Daar is ons plan ook op gericht. Een combinatie van snel vaccineren en zo nodig meerdere tests maakt het mogelijk om dieren te sparen die geen risico vormen voor de volksgezondheid", aldus Maat, die sprak van een overkill aan maatregelen. Hij vindt de plannen van de beide ministers buiten proportioneel en onevenwichtig; gezonde dieren dreigen geruimd te worden en besmette dieren zouden op de bedrijven blijven.

De LTO-voorzitter vroeg nadrukkelijk aandacht voor de sociale kant van de maatregelen. ,,Wat de geitenhouders overkomt is voor hen erg zwaar en bijzonder emotioneel. Daarbij komt dat de veehouders zich van meet af aan volledig hebben ingezet en meegewerkt aan het beleid om de ziekte te bestrijden." LTO dringt er al heel lang aan op vaccinatie van dieren, dat als basis moet dienen voor een goede dierziektebestrijding.

LTO vreest dat talloze bedrijven zullen sneuvelen als nu geen extra maatregelen worden genomen. De gevolgen van een fokverbod en goeddeels geruimde bedrijven maakt een normale bedrijfsvoering onmogelijk en ontneemt elk toekomstperspectief. Maat: ,,En als bedrijven dit overleven, kan het jaren duren voordat ondernemers deze klap te boven komen. Het gaat terecht om volksgezondheid, maar ook om maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom mogen geiten- en schapenhouders hiervan niet de dupe worden."

Datum : 17 december 2009
Nummer : P2875