Gemeente Lelystad

Verandering tarieven huishoudelijke verzorging

Woensdag 16 december 2009

Vanaf 1 januari 2010 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente heeft daarom de tarieven opnieuw vastgesteld voor het persoongebonden budget (PGB) om huishoudelijke hulp in te kopen.

Passende zorg inkopen

Cliënten kunnen kiezen voor zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de gemeente via zorgaanbieders de hulp en betaalt de gemeente rechtstreeks de zorgaanbieder. Bij een persoongebonden budget krijgt iemand een budget en kan daarmee zelf de zorg inkopen. De nieuwe tarieven voor HV1 (huishoudelijke verzorging) en HV2 (huishoudelijke verzorging met extra zorgtaken) zijn vanaf 1 januari 2010 EUR 15,37 voor een uur HV1 en EUR 18,37 voor een uur HV2. Het bedrag voor HV1 is nagenoeg gelijk gebleven, het tarief voor HV2 is naar beneden bijgesteld. Met deze bedragen kan goede passende zorg ingekocht worden.

Informatie

Alle inwoners met een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp krijgen in de komende periode thuis een brief waarin een en ander duidelijk staat uitgelegd. Inwoners die vragen hebben, kunnen contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente, tel 0320 2789111.
---