Gemeente Roermond

Nieuwe aanbieders voor hulp bij het huishouden (Wmo)

De gemeente Roermond heeft samen met 20 andere gemeenten in Noord- en Midden Limburg overeenkomsten getekend met verschillende zorgaanbieders voor hulp bij het huishouden (Wmo). Hierdoor zijn de keuzemogelijkheden voor aanbieders van hulp bij het huishouden voor de Wmo-cliënt uitgebreid.

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen mensen met beperkingen in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden. Het afgelopen jaar heeft er een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden omdat de huidige contracten per 1 januari 2010 aflopen. In deze contracten zijn afspraken gemaakt over de te leveren kwaliteit en de uurprijs voor hulp bij het huishouden.

Op 16 december 2009 hebben de gemeenten de contracten ondertekend. De (nieuwe) zorgaanbieders voor de regio Midden-Limburg zijn per 1 januari 2010: Axxicom Thuishulp BV, De Zorggroep, Land van Horne, Ouderencentrum Beek en Bos, Proteion Schoon/Thuis, Thuiszorg Service Nederland, T-zorg, Orbis, en Zuidzorg.

Voor de Wmo-cliënten die nu al hulp bij het huishouden ontvangen verandert er niets. Het contract met de huidige zorgaanbieders wordt voortgezet.

Eerste publicatiedatum: 17-12-2009 Bijgewerkt: 17-12-2009