Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam


samenwerking voor zorg in de wijk

---

Betere samenwerking voor zorg in de wijk

17 december 2009

Zorgverleners uit de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en psychotherapeuten, en welzijnswerkers kunnen door betere samenwerking nog meer voor bewoners in de wijk betekenen. Dat is de uitkomst van de druk bezochte conferentie `Samen zorgen voor Oost-Watergraafsmeer' op 10 december.

Het was de eerste keer dat zoveel zorgverleners en welzijnswerkers uit het stadsdeel elkaar persoonlijk ontmoetten. Ze spraken met elkaar over thema's als `gezonde leefgewoonten', `voorkomen van angst- en depressieklachten', `zorg voor chronisch zieken en mensen met een lichamelijke beperking' en `eenzaamheid en verwaarlozing.'

Er waren veel praktische voorstellen om elkaars deskundigheid beter te benutten. Huisarts Ilonka Bruggeman: "Het is een goed idee om met zorg- en welzijnswerkers in de wijk gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren over thema's als valpreventie of chronische lage rugpijn. Zo leer je van elkaar en weet je goed wat andere hulp- en zorgverleners kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten". Ook een psychotherapeut, die angst- en depressieklachten behandelt, ziet voordelen: "Als behandelaar kun je iemand proberen van zijn depressie af te helpen, maar meestal hebben deze mensen ook op andere gebieden veel problemen. Als je kunt samenwerken met een maatschappelijk werker om een oplossing te vinden voor schulden en sociaal isolement boek je meer resultaat.

De aanwezigen waren het er ook over eens dat het niet makkelijk is om mensen te motiveren voor gezondere leefgewoonten. Betere afstemming bij het organiseren van bewegingsactiviteiten kan helpen. Dan zouden meer bewoners aangezet kunnen worden tot een gezondere leefstijl.

De organisatie van deze conferentie lag in handen van het stadsdeel, AGIS, 1ste Lijn Amsterdam met een aantal zorgverleners en Dynamo. Zij zien de uitkomst van deze bijeenkomst als een belangrijke stap naar geïntegreerde zorg voor de inwoners in de wijk.

Conferentie Samen zorgen in oost-wgm