AzG ziet zich gedwongen Turkmenistan te verlaten

17/12/2009 10:37

Artsen Zonder Grenzen

Amsterdam, 17 december 2009 - Na 10 jaar in Turkmenistan gewerkt te hebben, ziet Artsen zonder Grenzen zich gedwongen het land te verlaten. Hoewel de medische noden er hoog zijn, zijn projectvoorstellen van Artsen zonder Grenzen keer op keer afgewezen door de Turkmeense overheid. De medische noodhulporganisatie meent daarom dat haar geen andere keuze rest dan het werk in het land te staken. Artsen zonder Grenzen wilde een nieuw project starten voor de behandeling van patiënten met multiresistente tuberculose (tbc), een zeer moeilijk behandelbare vorm van tbc. Zonder behandeling heeft tuberculose vrijwel altijd de dood tot gevolg. Op dit moment bestaat er geen specifieke medische zorg voor multiresistente tbc in Turkmenistan. Het vertrek van Artsen zonder Grenzen betekent dat er geen enkele internationale hulporganisatie meer actief is in het land.

Wereldwijd lijden er veertien miljoen mensen aan tuberculose, per jaar komen er een half miljoen mensen bij met multiresistente tbc. Ook in Centraal-Azië maakt tuberculose een opmars. Volgens cijfers van het Turkmeense ministerie van Volksgezondheid en Medische Industrie lijdt meer dan 20 procent van de mensen bij wie tbc vastgesteld is en 33 procent van de patiënten op wie de standaardkuur geen effect heeft, aan multiresistente tbc. Dit staat in de - onlangs goedgekeurde - ingediende aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid bij het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria (Global Fund).

'Deze hoge percentages multiresistente tbc wijzen erop dat de situatie hoogst alarmerend is,' zegt Christoph Hippchen, landencoördinator voor Artsen zonder Grenzen in Turkmenistan. 'Daarom doen wij een dringend verzoek aan de Turkmeense overheid om de acute behoefte aan een compleet pakket van tbc- en multiresistente tbc-zorg te erkennen. In het bij het Wereldfonds ingediende plan stelt Turkmenistan een langzame invoering van de zorg voor. Dat betekent dat de eerste patiënt pas in 2013 behandeld zou worden terwijl er nù, vandaag mensen sterven!'

Artsen zonder Grenzen heeft aangeboden met het ministerie van Volksgezondheid samen te werken en per direct een project voor de behandeling van multiresistente tbc te starten. Dit zou een landelijke invoering aanzienlijk versnellen. Het ministerie heeft echter reeds twee voorstellen afgewezen. 'Wat ons nog het meest frustreert is dat vice-premier Saparliev ons uitgenodigd heeft de Turkmeense overheid verder te ondersteunen in het invoeren van kwaliteitszorg voor multiresistente tbc-patiënten, maar dat overleg hierover wederom blijft steken bij het ministerie van Volksgezondheid,' vervolgt Christoph Hippchen.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereldfonds mogen volgens Artsen zonder Grenzen de op handen zijnde crisis in Turkmenistan niet negeren. Artsen zonder Grenzen blijft bereid de Turkmeense overheid te ondersteunen met medische programma's voor de bevolking en blijft openstaan voor verdere onderhandelingen. Artsen zonder Grenzen werkte sinds 1999 in Turkmenistan en introduceerde voor het eerst in het land internationale behandelingsprotocollen voor tbc. Tot in september 2009 werkte Artsen zonder Grenzen in het districtsziekenhuis in het oostelijk gelegen Magdanly, om de kwaliteit van kinder- en reproductieve geneeskunde te verbeteren.

http://www.artsenzondergrenzen.nl