Technische Universiteit Delft

TU Delft in 2 grote Europese kennis- en innovatienetwerken

Duurzame energie, klimaatverandering en ICT staan hoog op de agenda van Europa. Daarom stelt het Europese Instituut voor Technologie (EIT), dat volgend jaar van start gaat, een paar honderd miljoen euro beschikbaar voor zogenoemde Knowledge and Innovation Communities (KIC's) rond deze thema's. De TU Delft is betrokken bij twee KIC's, namelijk ICT en klimaatverandering.

Internationale samenwerking
Het European Institute of Technology, een initiatief van de Europese Unie, moet het onderzoek en de innovatiekracht in ons werelddeel de komende jaren een krachtige stimulans geven door het intensiveren van de internationale samenwerking. Het European Institute of Technology zal niet bestaan uit één instituut op één plek. Het wordt daarentegen gevormd uit Knowledge and Innovation Communities (KIC's), die zijn gegroepeerd rond afzonderlijke thema's. De KIC's bestaan uit sterke consortia van universiteiten en bedrijven en zijn over verschillende locaties (co-locaties) in Europa verspreid. De Europese Unie heeft drie gebieden geselecteerd waar de nieuwe KIC's zich op moeten richten: klimaatverandering, ICT en duurzame energie.

Klimaatverandering
Bij de KIC over klimaatverandering werkt de TU Delft samen met de universiteiten van Utrecht en Wageningen, alsmede TNO, Deltares en Alterra. Bijzonder is de deelname van de stad Rotterdam en de provincie Utrecht. Dit Nederlandse consortium vormt gezamenlijk de co-locatie. De buitenlandse partners bestaan onder meer uit ETH Zürich, Paris Tech en Imperial College. Van het Nederlandse bedrijfsleven doen Shell, DSM en Schiphol mee als zogenaamde core-partner. De KIC over klimaatverandering wil de gevolgen van klimaatverandering in kaart brengen en vooral kijken hoe deze zijn te bestrijden en vermijden. Prof. Marco Waas is de Delftse representant voor de co-locatie: 'Research-onderwerpen waar de TU Delft zich binnen deze KIC op wil richten zijn onder meer aanpassing van de stedelijke omgeving aan klimaatverandering, elektrische mobiliteit, waterveiligheid, CO2-opslag en bio-energie.'

ICT
De TU Delft heeft er voor gekozen om in 3TU.NIRICT verband deel te nemen aan de KIC rondom ICT, met High-tech Campus (Eindhoven) als beoogde Nederlandse co-locatie. Andere nationale partners zijn onder meer Philips en Novay. Internationale partners zijn de universiteiten van Berlijn, Stockholm, Helsinki en Parijs. Industriële partners zijn onder andere Ericsson, Nokia en Alcatel-Lucent. Prof. Erik Jansen is samen met prof. Inald Lagendijk vanuit de TU Delft betrokken bij deze KIC, genaamd EIT ICT Labs: 'De focus van het onderzoek zal liggen op wat ICT kan betekenen voor gezondheid en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die iemands gezondheid op afstand kunnen monitoren.'