Gemeente Enschede

Werkgarantie voor ambtenaren gemeente Enschede

Vakbonden en gemeente Enschede sluiten nieuw Sociaal Statuut

De ambtenarenvakbonden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak en de gemeente Enschede als werkgever, zijn een nieuw sociaal statuut overeengekomen. Belangrijk onderdeel van dit Sociaal Statuut 2010 is, dat de Enschedese gemeenteambtenaren voortaan verzekerd zijn van werk, ook als de organisatie moet veranderen, er bezuinigd moet worden of het aantal personeelsleden moet worden ingekrompen. In ruil voor deze werkgarantie wordt van de Enschedese ambtenaren maximale mobiliteit en flexibiliteit gevraagd.

Jeroen Goudt, wethouder middelen van de gemeente Enschede: "Ontwikkelingen in de samenleving, in onze organisatie en de (komende) bezuinigingsoperaties maken organisatieveranderingen noodzakelijk. Dan is het van groot belang dat werkgever en werknemers goede afspraken maken over hoe de veranderingen door te voeren..De garantie op werk is een recht dat zekerheid biedt aan werknemers. Daarbij stimuleert het nieuwe sociaal statuut de mobiliteit van medewerkers. Onze organisatie wordt veel flexibeler, omdat de herplaatsingsmogelijkheden van medewerkers behoorlijk toenemen. Dat kan overigens wel betekenen dat werknemers, in bepaalde gevallen, een (beperkte) teruggang in salaris moeten accepteren."
Onderdeel van de afspraken tussen de gemeente Enschede en de bonden is een pakket van stimulerende en flankerende maatregelen.

Hans Strootman, regiobestuurder CNV Publieke Zaak: "Voor de vakbonden is behoud van werkgelegenheid één van de speerpunten van beleid. In de CAO-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren, die vooralsnog mislukt zijn, hebben we geprobeerd dit op landelijk niveau te regelen. We zijn natuurlijk blij dat, wat op landelijk niveau nog niet is gelukt, nu wel mogelijk blijkt bij de gemeente Enschede. Dit sociaal statuut biedt de medewerkers werkgarantie, terwijl we goede afspraken hebben gemaakt over scholing en voorzieningen die de flexibiliteit bevorderen".

Dinsdag 15 december hebben wethouder Jeroen Goudt namens de gemeente Enschede en de vakbondsbestuurders Hans Strootman (CNV Publieke Zaak) en Anneke Stevens (ABVAKABO FNV) het Sociaal Statuut 2010 ondertekend. Voorafgaande aan de ondertekening hielden de bonden een ledenraadpleging in het Enschedese stadhuis. De vakbondsleden gingen in meerderheid akkoord met het bereikte onderhandelingsakkoord.

09-12-17_sociaal_statuut_1.JPG

Geplaatst: 17 december 2009.

17 december 2009