Gemeente Aalten


Harderwijk tot Winterswijk: gemeenten staan pal voor alcoholmatiging jeugd

De factsheet `Alcoholgebruik bij jongeren' beschrijft hoe de gemeenten in het werkgebied van GGD Gelre-IJssel zich volop inzetten om het alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan. Aan alcoholgebruik op jonge leeftijd kleven risico's, omdat lichaam en geest zich nog ontwikkelen. Via vernielingen, geweld en verkeersongevallen is er ook maatschappelijke schade.

Sinds enkele jaren voeren de 21 gemeenten in de regio Gelre-IJssel samen met politie, OM, Halt, IrisZorg, Tactus en GGD projectactiviteiten uit om het alcoholgebruik bij jongeren terug te dringen. De activiteiten richten zich allereerst op ouders, daarnaast wordt samengewerkt met onder meer scholen, horeca en sportverenigingen. De inzet is om op iedere plek waar jongeren komen zo veel mogelijk dezelfde alcoholboodschap te laten horen: zo lang mogelijk uitstel van het gebruik ervan, minstens tot het 16e jaar.

Het is nog niet lang bekend dat de hersenen ook in de puberteit nog volop in ontwikkeling zijn. Daardoor zijn de hersenen van pubers extra gevoelig voor de schadelijke werking van alcohol. Alcohol heeft vooral invloed op het gebied in de hersenen voor concentratie, geheugen, zelfbeheersing en planning. Deze menselijke vaardigheden zijn hard nodig in de maatschappij, bijvoorbeeld op school en op het werk. Alcoholgebruik verstoort de hersenontwikkeling en onderzoek hiernaar toont hersenschade aan

Jongeren drinken veel alcohol. Zo drinkt 29% van de tweedeklassers (13-14 jaar) regelmatig alcohol. Van de vierdeklassers (15-16 jaar) drinkt drie kwart regelmatig alcohol. Jongeren die alcohol drinken, drinken vaak veel. Ruim tweederde van de drinkers is een binge-drinker: zij hebben in de laatste vier weken vijf of meer alcoholhoudende drankjes bij minimaal één gelegenheid gedronken.

De projecten zijn nu volop in uitvoering, de samenwerking staat stevig op de rails en er worden goede resultaten behaald. De gemeenten laten hiermee zien te staan voor de veiligheid en voor de gezondheid van de jongeren.

Hieronder vindt u het factsheet.

* Factsheet 17 Alcoholgebruik bij jongeren (2).pdf (149,76 KB)