Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Helicon en PPO Fruit werken samen aan opleiding Medewerker Fruitteeltbedrijf

17 dec 2009 Onderdeel: Praktijkonderzoek Plant en Omgeving

MBO Helicon Geldermalsen start in samenwerking met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) Fruit van Wageningen UR in het voorjaar 2010 met de opleiding Medewerker Fruitteeltbedrijf.

De opleiding Medewerker Fruitteeltbedrijf is een praktijkgerichte Middelbare beroepsopleiding voor medewerkers van fruitteeltbedrijven, die opgeleid worden tot basis vakman. De opleiding duurt 2 jaar en elk jaar vinden er circa 10 thema bijeenkomsten plaats op de deelnemende bedrijven. De bijeenkomsten worden verzorgd door vakdocenten die stuk voor stuk uit de praktijk komen. De Nederlandse Fruittelers Organisatie is blij met deze opleiding.

NFO ondersteunt dit initiatief van harte Omdat er op dit moment in Nederland maar weinig echte fruitteeltgerichte opleidingen zijn, is de Nederlandse Fruitteelt Organisatie (NFO) zeer blij met dit initiatief van Helicon en PPO Fruit. Johan van Haarlem, voorzitter van de NFO, zegt hierover: âWij moeten als sector steeds meer moeite doen om aan gekwalificeerde medewerkers te komen en omdat de fruitteeltbedrijven steeds groter worden neemt de behoefte aan goed opgeleide vakmensen alleen maar toeâ.

Opleiding wordt gesubsidieerd Omdat de opleiding opleidt tot een officieel erkend MBO diploma, kan gebruik worden gemaakt van subsidiemogelijkheden die de overheid biedt. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan worden de cursuskosten volledig vergoed.Â

Op maat gemaakt voor de fruitteeltbedrijven De opleiding is op maat ontworpen voor fruitteeltbedrijven, waarbij er een goede balans is tussen het aanreiken van theorie en het verwerken van deze theorie in de eigen praktijksituatie. Aan het eind van de opleiding kan een medewerker zelfstandig vakwerkzaamheden uitvoeren. Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvangen de deelnemers een officieel MBO diploma op niveau 2. De doelstelling is om vakvaardigheid op de fruitteeltbedrijven te bevorderen.

Beroepsgerichte themaâs en sociale vaardigheden De opleiding wordt op de deelnemende bedrijven verzorgd waarbij er circa 10 trainingsdagen per jaar worden gepland tijdens de minder drukke perioden. Het opleidingstraject is ingedeeld in beroepsgerichte onderwerpen en sociale vaardigheden. Hierbij komen een aantal vakthemaâs aan bod, waarvan de belangrijkste zijn: vruchtboomteelt, bodem en bemesting, planten en plantsystemen, teelthandelingen, gewasbescherming 1, nachtvorstbescherming, wijze van bewaren en voorkomen van bewaarziekten, sortering en kwaliteitssystemen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan: kostenbewustzijn, duurzame teelt, instructies geven en communicatie binnen en buiten het bedrijf.

Zeer praktisch van opzet Tijdens de themadagen wordt aan de hand van opdrachten gewerkt aan de verschillende themaâs. Hierbij zal vaak de praktijkopleider van het betreffend bedrijf als ondersteunend docent optreden. De themaâs worden afgesloten met een eindopdracht die de deelnemers op hun eigen bedrijf onder begeleiding van hun eigen praktijkopleider uitvoeren.
---

PPO Fruit www.helicon.nl Contact Meer informatie: Ton Starren, Helicon 06-3358 6225 t.starren@helicon.nl

(c) 2010 Wageningen UR.