Gemeente 's-Hertogenbosch

17-12-2009
Nachtvissen op gemeentelijk viswater

In de gemeentelijke wateren mag niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gevist. Bij een kleine categorie vissers wordt het vissen in de nachtelijke uren steeds populairder. Vooral bij de karpervissers. Wanneer de huurovereenkomst met een visvereniging het nachtvissen niet verbiedt, geeft de Wet de mogelijkheid om van 1 juni tot en met 31 augustus in de nachtelijke uren te vissen. Voor de andere maanden moet de eigenaar van het water toestemming geven.

Het college heeft besloten bij een aanvraag van een visvereniging om 's nachts te mogen vissen, advies te vragen aan de politie en de wijkraad/bestuursraad. Daarnaast zal bekeken worden of er eventuele schade kan ontstaan aan de flora en/of verstoring van de fauna rond het betreffende viswater. Deze adviezen worden meegenomen bij de beslissing de gevraagde toestemming al dan niet te verlenen. Een toestemming wordt steeds voor een jaar verstrekt.