Gemeente Boarnsterhim


Brug Kooistrawei Wergea begin 2010 buiten bedrijf

Binnenkort wordt de brug in de Kooistrawei in Wergea buiten bedrijf gesteld. De brug kan dan niet meer open voor vaarverkeer. Sinds de bouw van de brug in 1958 is hij diverse keren aangepast om het steeds zwaardere verkeer te kunnen dragen. Toch is de brug door het voortdurend zwaarder en breder wordend landbouw- en vrachtverkeer vaak onjuist en overbelast. Ook is er niet voldoende onderhoud gepleegd. Hierdoor is (de constructie van) de Kooistrabrêge onveilig en onbetrouwbaar geworden. De bovenbouw van de brug begint deels te vervormen.

De gemeente ziet zich genoodzaakt de brug buiten bedrijf te stellen voor vaarverkeer. Hij zal niet geopend kunnen worden. Bewoners die een boot achter de brug hebben liggen kunnen via de brug in de Hillebuorren varen. Direct omwonenden van de Kooistrabrêge en Pleatslik Belang Wergea zijn door middel van een brief van de situatie op de hoogte gesteld.