Gemeente Helmond


Zicht op Q-koorts

Minister Klink van Volksgezondheid en Verburg van Landbouw hebben op 9 december 2009 besloten dat in heel Nederland op besmette bedrijven de drachtige geiten en schapen worden geruimd.

In gebieden waar is gevaccineerd, worden alleen de besmette drachtige schapen en geiten geruimd. Het ruimen begint zo snel mogelijk.

Gebieden met besmette bedrijven op overzichtskaart

In Brabant zijn veel bedrijven met Q-koorts vastgesteld. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)bracht voor u de gebieden met besmette bedrijven in kaart. Deze overzichtskaart maakt inzichtelijk in welke gebieden in Nederland Q-koorts is aangetroffen en waar mensen een grotere kans lopen op een besmetting met Q-koorts.

> Ga naar de overzichtskaart Q-koorts op de website van het RIVM

Hoe groot is het besmettingsrisico?

Op dit moment loopt u vrijwel geen risico. De afgelopen 3 jaar werden weinig mensen in de winter ziek door Q-koorts. Binnen een cirkel loopt u vooral in de lammerperiode, van februari tot en met mei, een verhoogd risico op besmetting met Q-koorts. Hoe groot dat risico is, is onbekend. Voor besmette bedrijven gelden strenge maatregelen. Daarnaast zijn in 2008 en 2009 in Brabant alle melkgeiten en melkschapen tegen Q-koorts gevaccineerd. We verwachten dat de risicos hierdoor lager zijn dan het afgelopen jaar.

Wat kunt u doen?

U kunt de ontwikkelingen in de gaten houden. Het risico op besmetting is het grootst in de lammerperiode, van februari tot en met mei. Elke twee maanden wordt opnieuw tankmelkonderzoek gedaan. De kaart wordt hierop aangepast. Woont u in een gebied waar Q-koorts voorkomt of bent u daar geweest? Wees dan extra alert op klachten die passen bij Q-koorts, zoals koorts met hoofdpijn of hoesten. Ga tijdig naar de huisarts. Vooral als u een hartpatiënt bent, afweerstoornis heeft of zwanger bent.

Welke maatregelen gelden voor bedrijven?

Sinds 1 oktober 2009 moeten alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven iedere 2 maanden hun tankmelk laten onderzoeken op Q-koorts. Naast een aantal algemene maatregelen, zoals de hygiënevoorschriften en ingestelde verplichte vaccinaties, moeten de bedrijven waar Q-koorts is vastgesteld zich strikt houden aan maatregelen die het ministerie van LNV hen oplegt. Heeft u vragen over deze ingestelde maatregelen? Dan kunt u terecht bij het ministerie van LNV op www.minlnv.nl, dossier Q-koorts of via telefoon 0800-22 333.

Meer informatie

Voor meer informatie over Q-koorts en de meest actuele situatie in het werkgebied van de GGD Brabant-Zuidoost kijk op www.ggdbzo.nl. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Brabant-Zuidoost via telefoon 088-003 13 33 (tijdens kantooruren).