Gemeente Zoetermeer

Uitstoot schadelijke stoffen bij Zoetermeers bedrijf

Het bedrijf Sterigenics aan de Storkstraat in Zoetermeer heeft de afgelopen jaren een veel grotere hoeveelheid van de stof ethyleenoxide uitgestoten dan volgens de vergunning is toegestaan. Hierdoor hebben ongeveer 2.000 bewoners en werknemers in het gebied rondom het bedrijf volgens de GGD een klein gezondheidsrisico gelopen. De bedrijven en omwonenden die dit betreft zijn hier inmiddels per brief over geïnformeerd.

Gezondheidseffecten
Ethyleenoxide is een stof die kankerverwekkend kan zijn. De GGD acht de kans echter klein dat iemand in de directe omgeving hierdoor kanker krijgt. Andere gezondheidseffecten worden niet verwacht.
* Lees hier de verklaring van de GGD (pdf)

Callcenter en actuele informatie
Met vragen kunt u terecht bij het callcenter van de gemeente via het telefoonnummer 14 079.

Verder onderzoek
Het college van Burgemeester en Wethouders betreurt ten zeerste dat haar inwoners aan te grote hoeveelheden van de stof zijn blootgesteld. De gemeente laat onderzoeken waarom het uitstoten van te grote hoeveelheden van de stof Ethyleenoxide zo lang onopgemerkt heeft kunnen blijven.

Welke maatregelen zijn getroffen?
Inmiddels heeft de gemeente maatregelen genomen om haar traject van toezicht en handhaving te verbeteren. Mede naar aanleiding van deze zaak heeft de gemeente het toezicht aangescherpt. Gebeurtenissen als deze moeten zo voortaan voorkomen worden. Er wordt nu continu op toegezien dat het bedrijf zich aan de vergunning houdt. Verder is de gemeente in gesprek met de directie van het bedrijf. Zij heeft aangegeven constructief mee te willen werken.

Hoe kon het gebeuren?
Bij de gemeente is melding gedaan dat het sinds 1992 in Zoetermeer gevestigde bedrijf Sterigenics mogelijk in overtreding zou zijn. De gemeente heeft daarop een extern onderzoeksbureau in de arm genomen. Uit dat onderzoek blijkt dat er zeker in de jaren 2006 en 2007 sprake is geweest van een veel te hoge uitstoot van ethyleenoxide. Sterigenics gebruikt deze stof voor het steriliseren van medische apparatuur en kleding. De gemeente onderzoekt nog of dat ook in andere jaren het geval is geweest.

Het bedrijf had in de periode van 2006 en 2007 te maken met problemen in het productieproces waardoor de stof ongezuiverd via de zogenoemde calamiteitenpijp in de buitenlucht terecht is gekomen. De calamiteitenpijp, die inmiddels door de gemeente is verzegeld, wordt normaal uitsluitend in noodgevallen ingezet.

Links:

* Verklaring GGD (pdf)

* Kaart effectgebied (pdf)