Provincie Noord-Holland

Stand van Zaken Recreatief Routenetwerk

17 december 2009 - Nieuwsartikel

Met een inventarisatie en een uitvoeringsprogramma is in de eerste helft van 2009 in beeld gebracht wat er nog allemaal te doen valt. Op 28 september 2009 is een bijeenkomst over het recreatief routenetwerk voor de ILG regio Amstel, Gooi en Vechtstreek(AGV) georganiseerd.

Bijeenkomst
Met deze goed bezocht bijeenkomst wilde de commissie een impuls geven aan de realisatie van projecten uit het recreatief routenetwerk in AGV (fietspaden, wandelpaden, vaarroutes, ruiterpaden en steunpunten). Op de bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over vervolg acties in Amstelland en de Gooi en de Vechtstreek. Ondermeer over een integrale aanpak in de uitvoering van maatregelen in de Bovenkerkerpolder, en het opnieuw versnellen van processen rond de Voormeertunnel en de âs Gravelandse Vaart. Ook verbindingen met het Utrechts buitengebied zijn belangrijk.

Recreatief Routenetwerk
De provincie Noord-Holland streeft naar een samenhangend netwerk van wandel,- vaar,- en fietsroutes, zodat recreanten en toeristen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van de stad naar landelijke (recreatie)gebieden en tussen recreatiegebieden onderling. Een goed netwerk van wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden en vaarroutes is onontbeerlijk voor de toegankelijkheid en beleving van het landelijk gebied. Er ligt daarbij een directe relatie met gezond bewegen, geestelijk welzijn en de (economische) draagkracht van voorzieningen in het landelijk gebied.Â

Meer weten?
Wilt u meer weten over het Recreatief Routenetwerk? Neem dan contact op met het ILG-gebiedsbureau Amstel, Gooi en Vechtstreek.