Dienstenbond CNV

Nieuws

17 december 2009

Even overleggen in de schoenwinkel

Overleg op de werkpek is van groot belang. Of het nu gaat om werkoverleg, functionerings- en beoordelingsgesprekken of formele medezeggenschap via ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging; het is van invloed op de gezamenlijk prestaties, de motivatie en het plezier in het werk. Daarom is in de schoenenbranche de campagne "Even overleggen.nu" van start gegaan, waar CNV Dienstenbond een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

Goed werkgeverschap en professioneel personeelsbeleid worden steeds belangrijker om de (financiële) doelstellingen van een bedrijf te kunnen halen. Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen en dat wordt erkend dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan het succes van een bedrijf.

De kern van professioneel personeelsbeleid is het goed informeren, betrekken en samenwerken van alle collega's. Regelmatig overleggen met elkaar vormt hiervoor een belangrijke basis. Op deze manier voelt iedereen zich betrokken bij het reilen en zeilen van de onderneming. En zo wordt er samen en met plezier gewerkt aan een beter resultaat.

Daarom is vanuit het Sociaal Fonds Schoenen de campagne "Even overleggen.nu" gestart. Even overleggen met het hele team - bijvoorbeeld in een werkoverleg - over de nieuwste collectie, de aanpak van de opruimingsperiode of over belangrijke ontwikkelingen in het bedrijf. Natuurlijk wordt er ook tussendoor op de winkelvloer veel overlegd, maar een werkoverleg heeft duidelijk een toegevoegde waarde voor iedereen! Naast teamoverleg is het ook belangrijk dat een leidinggevende en een individuele medewerker regelmatig samen de tijd nemen voor een gesprek, bijvoorbeeld over de persoonlijke ontwikkeling, doorgroeimogelijkheden of het functioneren. En als beiden deze gesprekken bovendien goed voorbereiden, wordt er meer mee bereikt

Informatiepakket schoenwinkels
Alle schoenwinkels hebben in november of december een informatiepakket gehad met daarin het `even overleggen' handboek voor leidinggevende, de `even overleggen' poster met post-its (handig en praktisch hulpmiddel voor iedereen die bepaalde vragen en onderwerpen graag op een werkoverleg wil bespreken) en de themakalender met vragen en opdrachten over persoonlijke ontwikkeling, verkoop, samenwerking en veiligheid.

Het is een zeer nuttig en leuk informatiepakket, dus vraag aan je werkgever of hij het pakket heeft ontvangen en stel voor om het te gaan gebruiken.

Website
Naast het informatiepakket is er een website gelanceerd: www.evenoverleggen.nu . Deze website is voor alle medewerkers en leidinggevenden/werkgevers in de schoendetailhandel. De website bevat veel praktische informatie over onderwerpen als: o Functioneringsgesprekken
o Werkoverleg
o samenwerking in het team
o de rol van een leidinggevende
o ontwikkelen en opleiden
o feedback
o medezeggenschap
o veiligheid

De leidinggevende kan hier verdieping zoeken op de informatie uit het Handboek `even overleggen'. Medewerkers kunnen informatie vinden over hun rol bij thema's als werkoverleg, functioneringsgesprekken en medezeggenschap. Handige hulpmiddelen kunnen worden gedownload en eventueel naar eigen wens worden aangepast.

CNV Dienstenbond adviseert je dus de website eens te bezoeken en zeker als je binnenkort een werkoverleg hebt of een functioneringsgesprek de informatie van de site daarbij te gebruiken. Als je werkgever daar vragen over heeft, kun je hem verwijzen naar de site. CBW-Mitex en de VGS zijn als werkgeversverenigingen betrokken bij de site, dus de site en de informatie daarop wordt ook door werkgevers geaccepteerd en gebruikt.

Zegt het voort!
Je vindt een aantal exemplaren van deze info in de envelop. Een is er natuurlijk voor jezelf, maar de andere exemplaren zijn voor jouw collega's. Biedt ze de info aan en wijs ze op de mogelijkheden van www.evenoverleggen.nu . Daarbij vragen wij je ook aan te geven dat CNV Dienstenbond dit mede tot stand heeft gebracht, dat CNV Dienstenbond opkomt voor de belangen van de medewerkers in de schoenenbranche en dat het verstandig is om te overwegen lid te worden van CNV Dienstenbond. Er loopt op dit moment een mooie aanbieding, waarbij nieuwe leden de eerste 3 maanden geen contributie hoeven te betalen. Meer informatie kun je vinden op www.cnvdienstenbond.nl/detailhandel.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact met me opnemen (tel: 023-5670615 of e-mail: j.warnaar@remove-this.cnvdibo.nl ). Meer informatie over CNV Dienstenbond kun je vinden op www.cnvdienstenbond.nl/detailhandel .

Tenslotte wens ik je namens CNV Dienstenbond goede feestdagen!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Warnaar,
CNV Dienstenbond.