NEN


Voorbereiding nieuwe machinerichtlijn

donderdag 17 december 2009, 10:06

Op 29 december wordt de nieuwe Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG van kracht. Dit kan grote veranderingen met zich mee brengen voor industriële installateurs, onderhoudsbedrijven en hun opdrachtgevers. Via NEN kunt u zich voorbereiden op de belangrijkste wijzigingen.

Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen dus ook elke vaste industriële installatie, moet voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen in de Machinerichtlijn.
Deze richtlijn verwijst nadrukkelijk naar het gebruik van een aantal Europese normen. Deze normen geven technische specificaties om aan de gestelde eisen te voldoen. Bij het toepassen van deze zogenaamde "geharmoniseerde normen" wordt er automatisch vanuit gegaan dat de installatie voldoet aan de wettelijke eisen. Het is dus voor zowel de engineer, de industriële `system integrator' en de installateur als hun opdrachtgevers van belang om deze normen toe te passen.

Speciale website
Niet alleen de huidige Machinerichtlijn maar ook de daarbij behorende normen zijn herzien op de eisen van de nieuwe richtlijn (voorzien van een Annex ZB). De normen zijn op grond van de snel voortschrijdende techniek aangepast en tevens is het merendeel van de normen geharmoniseerd onder de nieuwe richtlijn.
Op 28 december komt de Europees geharmoniseerde NEN-EN 954 te vervallen om te worden opgevolgd door de NEN-EN-ISO 13849-1 (Performance Level) en NEN-EN-IEC 62061 (Safety Integrity Level). Ondanks dat de norm al enige tijd is opgevolgd door voorgenoemde normen is er een verzoek gedaan aan de Europese Commissie om de harmonisatie van NEN-EN 954 te verlengen (tot 2012). Of daarin is toegestemd en andere nieuwswaardigheden over de nieuwe Machinerichtlijn kunt u vinden op de speciale website www.nen.nl/nieuwemachinerichtlijn. Ook heeft NEN een groot aantal producten ontwikkeld, zowel digitaal als op papier, die kunnen helpen bij de toepassing van alle - gedeeltelijk herziene - normen.