Partij voor de Vrijheid (PVV)

PVV: geen steun voor marine-operatie van de EU - Inbreng debat EU-operatie Atalanta
donderdag 17 december 2009

PVV-kamerlid Raymond de Roon heeft in een debat met de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking geen steun verleend aan voortzetting van de Nederlandse deelname aan een marine-operatie in de Indische Oceaan onder regie van de EU. De PVV vindt dat de EU helemaal geen militaire taken behoort te vervullen en heeft ook twijfels over de resultaten van de operatie tot nu toe. Het fregat Evertsen blijft nog wat langer voor de Somalische kust, omdat het 13 opgepakte piraten aan boord heeft die men niet kwijt kan (en die we ook niet in Nederland willen hebben). Wij pretenderen nog, dat wij 13 piraten vasthouden maar het omgekeerde is natuurlijk waar: het fregat Evertsen en de Nederlandse regering worden in gijzeling gehouden door de 13 piraten.

Beter gezegd: wij laten ons gijzelen door dat tuig.

En terwijl de 13 piraten op kosten van de Nederlandse belastingbetaler bezig zijn aan de cruise van hun leven, wordt er nog meer geld gespendeerd aan het onderhandelen met bekende "rechtsstaten" als Kenia en de Seychellen (om die zo ver te krijgen de piraten over te nemen en te berechten). Want ook jegens die staten, hebben we ons in een afhankelijkheidspositie gebracht door deel te nemen aan de EU maritieme operatie genaamd Atalanta.

Het fenomeen piraterij wordt door de internationale gemeenschap en ook door Nederland, behandeld als het plegen van misdrijven, waartegen politioneel moet worden opgetreden. Verdachten moeten worden aangehouden en opgebracht voor berechting.

Dat werkte in vroeger eeuwen prima, toen piraten nog netjes werden opgeknoopt of gekielhaald of - door een coulante rechter - levenslang op water en brood werden gezet, want dat schuim der aarde werd door de rechtspleging vakkundig en voorgoed onschadelijk gemaakt. Als ze al levend waren aangehouden.

In het huidig tijdsgewricht is daarvan geen sprake meer. De behandeling van piraten wordt met vele waarborgen omkleed. Zie de eisen die de commissie Meijers (een commissie van juristen uit het internationaal recht) nu weer daaraan stelt.

De inzet van marineschepen in de Golf van Aden is een tactisch succes, want daar worden nauwelijks meer schepen aangevallen door piraten maar het is een pyrrhusoverwinning, want de piraten bestrijken inmiddels de halve Indische Oceaan, aldus de commandeur van de Evertsen (Volkskrant 4 dec 2009)

Gaan wij, de EU, nu ook de halve Indische Oceaan als een politiemacht tegen piraten bestrijken? Dat is toch ondoenlijk. Wat is nu verder het perspectief voor operatie Atalanta? Gewoon nog een jaar doorgaan? En nog een jaar? En nog een jaar?

De situatie in Somalië is dramatisch slecht. Niemand denkt eraan in te grijpen in dat islamitisch broeinest van terreur en piraterij. Terwijl wij met de handen in het haar staan, trekken de aspirant terroristen uit Europa en de VS vrolijk die kant uit, om hun scholing tot volleerd terrorist en Jihad-strijder daar te genieten.

De piratenrechter uit het noorden van Somalië (Puntland), die veel piraten en islamitische terroristen achter de tralies heeft laten verdwijnen, is inmiddels vermoord.

In Somalië is een ideologisch gedreven groep radicalen aan zet. "De oorlog zal niet eindigen voordat de islamitische wetgeving op alle continenten ter wereld is ingevoerd en voordat moslims Jerusalem hebben bevrijd" aldus de prominente Al-Shahaab-leider Abdi Godane.

Wordt Al Shahaab door de EU eigenlijk, net als door de VS, beschouwd als een terroristische organisatie? Daar is toch alle aanleiding toe . Al Shahaab strijders zweren trouw aan Osama bin Laden. Daarvan bestaan video-opnames.

Jongeren die de Koran-quiz van Al Shahaab winnen, krijgen een AK-47 cadeau.

Gaat de voedselhulp, waarvoor onze marinemensen hun leven inzetten tijdens de escortes van voedselschepen, ook naar door Al Shahaab gecontroleerde gebieden? Als dat zo is, dan moet dat ophouden en anders moet Nederland zijn inzet in operatie Atalanta onmiddellijk staken.

Laten we beginnen met te erkennen dat de toestand in Somalië en daarmee ook in de Somalische piraterij, worden beheerst door de islamitische jihad.

Hoe lang wil de EU doorgaan met de grote vlootinzet in die wateren? Totdat de islamitische hooligans in Somalië zijn uitgeraasd?

De PVV vindt dat we alternatieven onder ogen moeten zien:
1.
Plaats mariniers met adequaat zwaar wapentuig en een stevig mandaat op Nederlandse koopvaardijschepen, om piratenscheepjes die te dicht bij komen en niet na de eerste aanmaning ophoepelen, naar de kelder te jagen.


2. Verder is door het voormalig Hoofd Koopvaardijzaken bij de Marinestaf te Den Haag in zijn bijdrage aan een publicatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum over Zeeroof, uiteengezet dat er een apparaat bestaat dat een electromagnetische puls uitzendt waarmee ontstekingsmotoren kunnen worden stilgezet. Indien men de buitenboordmotoren van de kapersbootjes op deze wijze zou kunnen stilleggen, kunnen ze niet bij het schip komen. Een maritieme versie is echter nog niet op de markt. Wil de regering bevorderen dat die maritieme versie wordt ontwikkeld, zodat die apparaten op Nederlandse koopvaardijschepen kunnen worden geplaatst?

De PVV verleent geen steun aan de voortzetting van de Nederlandse maritieme bijdrage met grote marineschepen aan de EU-operatie Atalanta en wel om de volgende redenen:

1.
Wij zijn van mening dat de Europese Unie zich moet concentreren op economische en monetaire samenwerking en zich niet bezig moet houden met Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Wij willen geen superstaat Europa.


2.
Wij willen niet dat voedseltransporten die door onze marineschepen worden geëscorteerd, als ze eenmaal aan land komen in Somalië, vervolgens in handen vallen van en dienen tot voeding van Islamitische strijdgroepen als Al Shahaab. Om die reden weigeren de Amerikanen om deze voedseltransporten te escorteren. Wij zouden dat ook moeten weigeren, zolang het risico bestaat dat met die voedseltransporten niet de vluchtelingen in Somalië maar Jihadstrijders worden gevoed.


3.
Wij vinden dat de hierboven geschetste alternatieven ter bescherming van onze koopvaardijschepen moeten worden ontwikkeld in plaats van de ruim 1 miljoen Euro per maand die de Nederlandse grote marineschepen kosten, die de regering wil inzetten voor operatie Atalanta.