Gemeente Nieuwegein


* meer tijd voor realisatie stadsboulevard nieuwegein

Meer tijd voor realisatie Stadsboulevard Nieuwegein

donderdag, 17 december 2009

Lubbinge en Krol ondertekenen prestatieovereenkomst Stadsboulevard Nieuwegein Woensdag 16 december 2009 ondertekenden gedeputeerde Krol en wethouder Lubbinge van de gemeente Nieuwegein, een aangepaste prestatieovereenkomst voor de realisatie van de Stadsboulevard langs de Doorslag in de Binnenstad van Nieuwegein. In 2007 spraken de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein al af om een kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied. Dit gebeurt onder andere door het aanleggen en inrichten van een wandel- en fietspromenade met bomen langs het water. De provincie Utrecht heeft hiervoor 3 miljoen Euro beschikbaar gesteld. Inmiddels is de ondergrondse infrastructuur tezamen met een voorlopige inrichting hiervoor gerealiseerd. Als gevolg van gewijzigde plannen in de directe omgeving zijn de werkzaamheden voor de definitieve inrichting van de Stadsboulevard. De oplevering van de Stadsboulevard zal nu eind 2010 plaatsvinden.