Gemeente Delfzijl

College wil extra rijksgeld inzetten voor schuldhulpverlening

Het college stelt de raad voor om ruim 60.000 euro in te zetten om de wachttijd voor schuldhulpverlening terug te dringen.

Het geld is door het kabinet extra ter beschikking gesteld vanwege de economische crisis en bedoeld om aandacht te besteden aan problematische schuldsituaties.

Â

Bij de Volkskredietbank Noordoost (VKB) is het aantal vragen om schuldhulpverlening met 37% toegenomen ten opzichte van 2008. Dat betekent dat de wachttijd is opgelopen tot vier maanden. Daarom wil het college het rijksgeld inzetten om het project Starters van het VKB te financieren. Dat betekent dat zes talentvolle jonge medewerkers een spoedopleiding krijgen, zodat zij inzetbaar zijn bij schuldhulpverlening. Doel is om hiermee de wachtlijsten in een half jaar tijd te verkorten van vier maanden naar vier weken. Inmiddels zijn de wachtlijsten al korter geworden door het project starters. De wachtlijst telde 224 personen en de VKB verwacht deze al lijst voor het einde van het jaar met 100 mensen te kunnen verminderen.