Gemeente Delfzijl

Inwoners en gemeente bestrijden samen overlast hondenpoep

Onder inwoners van de gemeente Delfzijl is de overlast van hondenpoep een grote ergernis. Op initiatief van een actieve groep inwoners wil de gemeente samen met de inwoners de overlast verminderen door (nieuwe) losloopgebieden voor honden aan te wijzen.

In het verleden zijn deze plekken binnen de gemeente ook wel aangewezen, maar door bijvoorbeeld de herstructurering in Delfzijl-Noord is niet meer duidelijk welke plekken dat nu precies zijn.

Â

Farmsum en de wijk Delfzijl-Noord hebben de primeur. In samenspraak met inwoners begint de gemeente met het actualiseren en indelen van de overzichtskaart van het dorp of de wijk. Op de kaart is dan precies te zien waar honden lekker los mogen rennen en waar ze alleen aangelijnd mogen komen. Volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) mogen honden op veel plekken komen, mits ze zijn aangelijnd en hun poep wordt opgeruimd. Uitzondering daarop zijn kinderspeelplaatsen, SOPâs (Sport Ontmoetingsplekken) en sportvelden.

Â

Behalve het actualiseren van de overzichtskaarten is de gemeente ook van plan om nieuwe borden te plaatsen, zodat de losloopplekken duidelijk herkenbaar zijn. Bovendien wil de gemeente extra afvalbakken plaatsen, daar waar een opruimplicht voor hondenpoep geldt.