Gemeente Delfzijl

Projectenboek ontwikkelingsperspectief Appingedam en Delfzijl

De gemeenten Appingedam en Delfzijl gaan samen - als vervolg op het Ontwikkelingsperspectief 2030 - voor het stedelijk gebied een projectboek opstellen.

In dit boek komen alle projecten te staan die passen of uitgevoerd worden binnen het ontwikkelingsperspectief. De opbouw van het boek is hetzelfde als de vijf themaâs uit het Ontwikkelingsperspectief 2030: bouwen en wonen; centrumontwikkeling Appingedam â Delfzijl; economie, arbeidsmarkt en toerisme; maarschappelijke voorzieningen; en stedelijke infrastructuur. De eerste aanzet van het projectboek is in 2010 gereed.