Gemeente Delfzijl

Colleges Delfzijl en Appingedam voor verzelfstandiging SBO de Delta

De colleges van de gemeentes Delfzijl en Appingedam zijn voor verzelfstandiging van De Delta, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO).

Deze school is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Slochteren en Ten Boer. Daarnaast zijn de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de Vereniging Schoolraad voor het Christelijk Onderwijs betrokken. Op de school zitten 150 kinderen die het op een gewone basisschool om verschillende redenen niet redden.

Â

In de vijf gemeenten zijn de gemeentebesturen overgegaan tot het verzelfstandigen van de schoolbesturen in het regulier basisonderwijs. Dit is een gevolg van de deregulering, de terugtrekkende overheid en de wens om de autonomie van schoolbesturen te vergroten. Hieruit voorvloeiend, heeft ook het dagelijks bestuur van SBO de Delta de bestuursconstructie ter discussie gesteld.

Â

De twee colleges zijn voor verzelfstandiging, omdat de gemeentes zich dan volledig kunnen richten op het voeren van regie op lokaal onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting. Bovendien kan SBO de Delta met een zelfstandig schoolbestuur makkelijker bestuurlijke arrangementen aangaan met andere bestuurlijke partners in de regio.