Waterschap Reest en Wieden


Vaarverbod door vorst

De provincie Overijssel en het waterschap Reest en Wieden hebben tot nader bericht vanaf vandaag, 17 december 8.00 uur, een vaarverbod afgekondigd. Reden voor het vaarverbod is de aanhoudende vorst. De ijsvloer is op dit moment redelijk. De komende dagen wordt nog een verdere aangroei verwacht, zodat in het weekend mogelijk geschaatst kan worden.

Het waterschap heeft voor 50 vaarwegen een verbod ingesteld. De lijst komt ook de website van Reest en Wieden. Het vaarverbod, uitgevaardigd door de provincie Overijssel, geldt voor de volgende de vaarwegen in Noordwest-Overijssel. Kanaal Steenwijk naar de Linde (kanaal Steenwijk-Ossenzijl en Ossenzijlersloot), De Linde ( van Linthorst Homansluis tot Schoterzijl), Steenwijkerdiep, Kanaal Giethoornse meer naar Ossenzijl (Riette, Wetering, Kalenbergergracht) en de vaarweg Zwartsluis naar de Beulakerwijde (Arembergergracht).

ijs.jpg (12246 Kb) Wanneer er ijs ligt en er kan worden geschaatst willen het waterschap en de provincie nadrukkelijk voorwaarde scheppend bezig zijn in het belang van de schaatsers.

Het waterschap Reest & Wieden en de provincie Overijssel werken op deze wijze mee om de ijscondities op peil te houden waar dat verantwoord is. Natuurlijk moeten mensen wel droge voeten houden. Ook als de dooi weer invalt. Het vaarverbod is een van de maatregelen die de ijsgroei en ijstoestand bevorderen. De kwaliteit van het water mag niet nadelig worden beïnvloed.

Maatregelen om ijsgroei te bevorderen

Wanneer het gaat vriezen, stopt het waterschap met de boezembemaling in Noordwest-Overijssel door het stilzetten van het gemaal A.F. Stroink.

Als matige vorst aanhoudt of overgaat in strenge vorst is het moment aangebroken om ook de overige bemalingen zo veel mogelijk stil te zetten. Natuurlijk moet het waterschap altijd nog overtollig water blijven afvoeren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van omleidingen.

Hieraan gaat overleg vooraf met de coördinator van de gewestelijke toercommissie van de KNSB.

Ijsverenigingen gaan over ijsdikte

Het waterschap informeert niet over de ijsdikte. Of het wel of niet verantwoord is om te gaan schaatsen en over het wel of niet doorgaan van tochten verwijzen wij naar de sites van de ijsverenigingen of de organisaties die tochten organiseren.
© Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||