Senternovem

17-12-2009 | Transport in GWW productgroepen

Eind 2009 is een traject gestart voor criteriaontwikkeling voor transport in de Bouw en de Grond-, weg- en waterbouw (GWW), zoals het beperken van transport en de inzet van schone voertuigen bij de uitvoering. Tot op heden was transport alleen opgenomen bij de productgroep Rioleringen. In andere productgroepen werd verwezen naar inhuur mobiele werktuigen en inhuur zware voertuigen.

Het afgelopen jaar zijn er zowel vanuit de overheden als vanuit de markt reacties gekomen over het item transport in de Bouw- en GWWproductgroepen, met name over:

* Onduidelijkheid voor welke productgroepen het van toepassing is en de duurzaamheidslat voor over X-jaar;

* Problemen met huidige duurzaamheidslat in de praktijk tijdens uitvoering werkzaamheden, met name uitvallen van roetfilters;
* Ongewenste effecten door het versneld afschrijven van materieel bij uitvoerende bedrijven;

* Controleerbaarheid van inzet schone voertuigen door overheden tijdens uitvoering;

* Middelgerichte criteria remmen innovaties, zoeken naar doelgerichte criteria.

Gezien deze reacties is besloten om de transportcriteria voorlopig niet te laten gelden voor Bouw - en GWW productgroepen (voor een lijst van de betreffende productgroepen; zie onderaan deze pagina). In januari 2010 worden alle productgroepen aangepast naar deze stand van zaken. Uiteraard kunnen overheden zelf bepalen (vanuit beleid danwel duurzaamheidsambities) om transportcriteria wel mee te nemen bij de inkoop van diensten. Op dit moment is een traject gestart volgens het aangepaste proces en wordt er een startbijeenkomst georganiseerd in januari/februari 2010. Zodra de exacte datum bekend is, wordt deze aangekondigd op de website Duurzaam inkopen.

Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan dit traject, dan kunt u zich aanmelden via stakeholder_DI@senternovem.nl