Senternovem

16-12-2009 | Point-One goes China

Op 16 december 2009 is het 2g@there-programma "Point-One goes China" ondertekend door het ministerie van Economische Zaken (dg BEB, dg OI), het innovatieprogramma Point-One, SenterNovem en de EVD. Medeondertekenaars zijn het Business Cluster Semiconductors East Netherlands en het innovatieprogramma voor materialen M2i.

Het Point-One programma is een meerjarig innovatieprogramma op het gebied van nanoelektronica, embedded systems, en mechatronica. Op dit gebied beschikt Nederland over een uniek high-tech ecosysteem met over de hele waardeketen spelers van wereldklasse in zowel industrie als kennisinstellingen. Point-One heeft ten doel het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling, en valorisatie van kennis en innovatie om de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie te versterken en de high-tech toepassingen van de toekomst te realiseren in gezondheidszorg, energie, ICT, ontspanning, transport en veiligheid.

Het 2g@there-programma "Point-One goes China" richt zich op nieuwe strategische samenwerkingskansen met het belangrijke technologie land in opkomst China. "Deze samenwerking is een hele goede zaak voor Nederland", aldus Point-One bestuursvoorzitter Roel Kramer. Doelstellingen zijn het structureel aantrekken van Chinese investeringen naar Nederland, het initiëren van een fysiek MKB semiconductor technologie centrum in China, het aantrekken en uitwisselen van talent, en het initiëren van R&D samenwerking op materiaalgebied. Daarmee zal de bilaterale samenwerking tussen Nederland en China een nieuwe invulling krijgen, waarbij gerichte economische diplomatie een belangrijke rol speelt.

"Point-One goes China" is in twee opzichten bijzonder.

Sinds 2006 richt China haar langetermijnstrategie op het ontwikkelen van een kenniseconomie: 'made in China' zal plaatsmaken voor 'made by China'. Op bepaalde kennisterreinen binnen nano-electronica en materialen timmeren de Chinezen al behoorlijk aan de weg. Daarmee opent zich een nieuwe, grote markt voor Point-One bedrijven en zullen de kennisintensieve investeringen in Europa de komende jaren toenemen. China was voor Nederland al een belangrijke bron van talentvolle kenniswerkers.

Bijzonder is ook de EZ-brede ondersteuning voor dit programma. SenterNovem en de EVD zullen samen optrekken om vanuit verschillende invalshoeken het programma te faciliteren. Vanuit Nederland met o.a. unit NFIA (EVD) en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ook de Nederlandse overheidsvertegenwoordigingen in China zijn direct betrokken. Een nieuwe programmatische samenwerkingsvorm in lijn met de filosofie van het Agentschap NL en in lijn met de Global Innovation Strategy waar de spelers betrokken bij de innovatieprogramma's hun internationale strategie integraal vormgeven.

"Point-One goes China" zal van start gaan met een inventariserende fase tot september 2010. Bij een succesvolle eerste fase zal het programma doorlopen tot 2013 met activiteiten als R&D matchmaking, business matchmaking, Holland branding en (innovatie) missies.

Informatie
Voor meer informatie over Point-One zie www.point-one.nl. Primair aanspreekpunt voor "Point-One goes China" is Fernanda van der Velde, EVD unit Strategie & Ontwikkeling, velde@evd.nl. Bij SenterNovem kunt u terecht bij Roy Paulissen, Directie Innovatie Taakveld Programma's, R.Paulissen@senternovem.nl.