ABVAKABO FNV

Beter gezinsleven, beter werk

16 december 2009
Werknemers die `quality time' doorbrengen met hun gezin, presteren ook beter in hun werk. Dit blijkt uit een onderzoek onder 500 werknemers van verschillende Nederlandse bedrijven.

Rick Nederstigt

Lieke ten Brummelhuis, socioloog en promovendus aan de Universiteit van Utrecht was benieuwd naar de effecten van het gezinsleven op het werk. Nog niet eerder was er onderzoek gedaan of werknemers met veel taken thuis beter presteren dan alleenstaande kinderloze collega's. Of: draagt het gezinsleven juist bij aan hoe een werknemer op het werk functioneert?

Een conclusie van Ten Brummelhuis is dat het hebben van een gezin, en met elkaar leuke tijd doorbrengen, bijdragen aan betere werkuitkomsten. Tijd investeren in relaties thuis blijkt goed te helpen om positieve energie uit het gezinsleven te halen. Daar profiteert het werk dan van mee.

De socioloog raadt werkgevers dan ook aan om hun werknemers de ruimte te geven om te kunnen investeren in hun gezin. Volgens haar hebben met name werknemers met jonge kinderen baat bij begrip en ondersteuning om hun twee taken, als ouder en werknemer, goed te kunnen vervullen.