NIBUD Persbericht

Nibud: makkelijker rondkomen met overzichtelijke financiële administratie

15 december 2009

Een overzichtelijke financiële administratie is van groot belang om goed rond te komen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat mensen die een overzicht hebben van de verwachte uitgaven, netjes zijn in het betalen van rekeningen en hun belangrijke papieren ordenen, gemakkelijker rondkomen dan mensen die dat niet doen. Ook zijn deze mensen gelukkiger dan mensen die minder goed met hun geld omgaan. De hoogte van het inkomen is hierbij van beperkte invloed. Reden voor het Nibud om mensen extra te helpen bij het krijgen van een overzichtelijke financiële administratie. Naast het krijgen van een gratis Persoonlijk budgetadvies kunnen mensen vanaf vandaag ook met de Nibud C@shflow Manager aan de slag. Dit is een computerprogramma waarmee eenvoudig overzicht over de inkomsten en uitgaven kan worden gemaakt. Het Nibud brengt dit programma samen met softwarebedrijf BankingTools op de markt.

Groot verschil denken en doen

Uit het recent verschenen Nibud-onderzoek 'Geldzaken in de Praktijk' blijkt dat mensen vaak denken dat ze goed met hun geld omgaan, maar laat het feitelijk gedrag iets anders zien. Ruim 90% denkt dat hij zijn rekening op tijd betaalt. Maar een kwart van de Nederlanders is wel eens te laat met betalen, 20% ontvangt wel eens aanmaningen en bij 13% is wel eens een automatische incasso geweigerd. Datzelfde ziet het Nibud bij het bijhouden van de financiële administratie. De meeste mensen denken dat ze dat goed doen, maar ze verstaan daaronder het vrijblijvend controleren van de uitgaven. En dat is volgens het Nibud niet voldoende om grip op de financiën te hebben en goed rond te kunnen komen.

Vernieuwd: Nibud C@shflow Manager

Om geen financiële risico's te lopen is het belangrijk om goed met je geld om te gaan. Dit betekent dat je inzicht in je inkomsten en uitgaven hebt en planmatig met je geld omgaat. Hiervoor is het nodig een begroting te maken. Met de Nibud C@shflow Manager kunnen mensen zo'n persoonlijke begroting maken, waarbij de Nibud-referentiecijfers een belangrijk hulpmiddel zijn. Deze cijfers geven aan wat vergelijkbare huishoudens gemiddeld aan de verschillende uitgavenposten besteden. Dit biedt uniek vergelijkingsmateriaal, waar het Nibud als enige organisatie in Nederland over beschikt. Op basis hiervan kunnen consumenten zien of ze meer of minder uitgeven dan vergelijkbare huishoudens. De consument kan erop vertrouwen dat deze referentiecijfers onafhankelijk en betrouwbaar zijn.

De Nibud C@shflow Manager is een opvolger van de Nibud Geldmanager en de C@shflow Manager van BankingTools. Het Nibud is hiervoor een samenwerking aangegaan met het softwarebedrijf BankingTools. Voor het Nibud is het erg belangrijk dat de consument op een zeer gebruiksvriendelijke manier overzicht kan houden over zijn inkomsten en uitgaven. Daarin is BankingTools een expert. Met deze indeling en de referentiecijfers is nu het beste van de twee softwarepakketten samengevoegd.

Bestellen of gratis uitproberen

Vanaf heden is de nieuwe Nibud C@shflow Manager bestellen. Het is ook mogelijk om het programma eerst 30 dagen lang gratis uit te proberen. De nieuwe software is verkrijgbaar via winkel.nibud.nl en bankingtools.nl.

Als u de GeldManager gebruikt

Het Nibud zal de gebruikers van de GeldManager voorlopig nog blijven ondersteunen. Volgend jaar zullen we u een aanbod doen om over te stappen naar de Nibud C@shflow Manager. Dan krijgt u de laatste versie met de nieuwste Nibud-referentiecijfers en met veel nieuwe functionaliteiten waardoor u nog makkelijker inzicht in uw financiën krijgt.