Rijksvoorlichtingsdienst

Jeugd&Gezin: Rouvoet: bestrijding jeugdwerkloosheid topprioriteit crisisaanpak

Rouvoet: bestrijding jeugdwerkloosheid topprioriteit crisisaanpak

Donderdag 17 december 2009, nummer 95

"Bestrijding van de jeugdwerkloosheid is één van de topprioriteiten van onze crisisaanpak. Dat de economie sneller lijkt aan te trekken dan verwacht, is goed nieuws. Maar de arbeidsmarkt krijgt het nog stevig te verduren, en dat treft zeker ook de jongeren. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat aan het einde van de rit blijkt dat vooral jongeren de rekening van ónze economische crisis betaald hebben." Dit zei vicepremier en minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet vandaag in reactie op de nieuwste CBS-cijfers over de jeugdwerkloosheid.

Rouvoet nam in Den Haag de analyse 'Niet-werkende jongeren in crisistijd' in ontvangst, die het CBS op verzoek van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft opgesteld. Tegelijkertijd werden de meest recente jeugdwerkloosheidscijfers van het CBS toegelicht.

Uit de analyse blijkt dat in 2009 vooral onder jongeren zonder startkwalificatie de werkloosheid snel is toegenomen. Rouvoet: "Dit onderstreept hoe belangrijk het is dat jongeren hun opleiding afmaken en zo hoog mogelijk onderwijs proberen te halen. Het is dan ook terecht dat we in onze aanpak hier stevig op inzetten." Ook blijken jongeren nadeel te ondervinden van het feit dat zij vaker dan oudere werknemers een tijdelijk contract hebben.

Rouvoet gaf aan zich in het bijzonder zorgen te maken over de kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Twee maanden geleden voorspelde Jeugd en Gezin dat de werkloosheid onder deze groep weleens zou kunnen oplopen tot 25 procent. Dit was gebaseerd op de schatting dat ongeveer 20 procent van de jongeren zonder startkwalificatie werkloos zou worden. Kwetsbare jongeren hebben een nog zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben immers niet alleen geen startkwalificatie, maar kampen daarnaast ook met meervoudige persoonlijke problemen. Rouvoet: "Nu het CBS aangeeft dat op dit moment al meer dan 20 procent van de jongeren zonder startkwalificatie werkloos is, schetst dat een zorgwekkend beeld voor de groep kwetsbare jongeren."

De minister voor Jeugd en Gezin stelde extra alert te zijn op de vraag of in de regionale aanpakken voldoende aandacht voor deze categorie jongeren is. In januari worden de uitkomsten bekend van een door Jeugd en Gezin ingesteld onderzoek naar de voortgang hiervan. Rouvoet: "Iedere jongere, hoogopgeleid of in kwetsbare positie zittend, moet kans hebben op een baan. Dat de een meer begeleiding nodig heeft, doet daar niets aan af. Belangrijk is daarom dat we blijven investeren in betere samenwerking en dienstverlening rondom arbeidsmarkt, onderwijs én jeugdzorg."

De nieuwste cijfers bewijzen volgens Rouvoet dat het kabinet afgelopen voorjaar alle reden had om specifiek 250 miljoen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid uit te trekken. Op basis van het Actieplan Jeugdwerkloosheid voeren de bewindslieden Klijnsma (SZW), Van Bijsterveldt (OCW), Van der Laan (WWI) en Rouvoet (J&G) sindsdien in samenwerking met regionale partijen verschillende activiteiten uit om werkloosheid onder jongeren tegen te gaan.