Vereniging Rembrandt betreurt veiling van Peter Stuyvesant collectie

17/12/2009 12:43

Vereniging Rembrandt

De Vereniging Rembrandt heeft naast het verrijken van het openbaar kunstbezit ook als missie zich uit te spreken als geweten van dat openbaar kunstbezit. Vanuit die missie betreurt zij het zeer dat nu binnen korte tijd een tweede bedrijfscollectie niet alleen gesloten is voor publiek maar ook - zoals het er nu uitziet - zal verdwijnen uit Nederland.

In de afgelopen vijftig jaar is met veel zorg de voormalige "Peter Stuyvesant Collectie" opgebouwd. De collectie, bestaande uit ruim 1000 werken van vooraanstaande kunstenaars uit meer dan 40 landen, was in de eerste plaats bedoeld voor de werknemers die in de fabriekshallen van British American Tobacco in Zevenaar werkzaam waren. Daarnaast werd de collectie ook als museum beschouwd en was het voor buitenstaanders mogelijk, weliswaar alleen op afspraak, de inmiddels zeer belangrijke collectie moderne en hedendaagse kunst te bezichtigen. Het Stedelijk Museum Amsterdam, Fondation Miró in Barcelona en het Centre Pompidou organiseerden tentoonstellingen met de "Peter Stuyvesant Collectie" als basis.

Juist dit aspect, de openbaarheid van de collectie, heeft meegewogen bij Willem Sandberg, Wim Beeren, Edy de Wilde, Renilde Hammacher Van den Brande en Martijn Sanders om met hun expertise bij te dragen aan het tot stand komen van deze voor Nederland unieke openbare bedrijfscollectie.