Gemeente De Ronde Venen


Colleges De Ronde Venen en Uithoorn kiezen Garagevariant

De gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn hebben onderzoek laten doen naar de effecten van verschillende varianten voor een oeververbinding tussen Amstelhoek en Uithoorn.

Uitgangspunt voor het onderzoek is het besluit van de Uithoornse gemeenteraad dat doorgaand verkeer door het centrum van Uithoorn niet meer mogelijk is na omlegging van de N201. De beide colleges van burgemeester en wethouders hebben nu hun voorkeur uitgesproken voor de Garagevariant. In deze variant blijft de Prinses Irenebrug bestaan. De huidige weg loopt tot in de nieuw te bouwen parkeergarage in het dorpscentrum van Uithoorn. Aan beide gemeenteraden wordt gevraagd een besluit te nemen over hun voorkeur voor een oeververbinding.

De varianten

In totaal zijn de effecten van vijf varianten onderzocht. De beschrijving van de verschillende varianten is te lezen in de eerste nieuwsbrief oeververbinding (november 2009). U kunt deze nieuwsbrief ophalen in het gemeentehuis en vinden op www.uithoorn.nl en www.derondevenen.nl.

De varianten zijn vergeleken met de situatie in 2020: doorgaand verkeer in Uithoorn is dan niet meer mogelijk en verkeer vanaf de Prinses Irenebrug rijdt als het ware een doodlopende straat in en kan nergens naar toe. Dit wordt de referentiesituatie genoemd. Uit het onderzoek is gebleken dat er in verkeerseffecten op het omliggende wegennet bijna geen verschil is tussen de verschillende varianten in vergelijking met de referentiesituatie.

Â

De Lange brugvariant is verkeerskundig gezien de meest eenvoudige variant: al het autoverkeer vanuit de richting Amstelhoek rijdt via de nieuwe N201 of eventueel via de brug bij Vrouwenakker. Fietsers en voetgangers gebruiken de nieuwe Lange brug op de plek van de historische brug.

Twee varianten passen goed bij de historisch gegroeide kwaliteiten van het centrum van Uithoorn, wat belangrijk is voor de ontwikkeling van het dorpscentrum: De Lange brugvariant en de Garagevariant.

De Garagevariant heeft een belangrijk voordeel boven de andere varianten: bezoekers van het centrum van Uithoorn kunnen ook van de zijde van Amstelhoek rechtstreeks de garage inrijden voor een bezoek aan het dorpscentrum. Bovendien is de Garagevariant de goedkoopste variant.

De inpassing van de twee Nieuwe brugvarianten (Mennonietenbuurt/Aan de Molenvliet en Amstelkade/Wilhelminakade) is niet eenvoudig door de beperkte ruimte op de bestaande wegen. Bovendien moeten fietsers omrijden om het centrum te bereiken.

Bij de Busbrugvariant verdwijnt een gedeelte van de vrije busbaan in Uithoorn en Amstelhoek, de bus door het centrum van Uithoorn, autoverkeer rijdt over de huidige busbrug. Uit gesprekken met de provincie is gebleken dat dit vanuit de visie op hoogwaardig openbaar vervoer niet acceptabel is.

Â

Conclusie colleges

Beide colleges hebben geconcludeerd dat de Garagevariant goed past in de ontwikkeling van het dorpscentrum van Uithoorn. Verwacht wordt dat er veel draagvlak is voor de Garagevariant. Daarbij is de Garagevariant als oeververbinding de goedkoopste variant.

Â

Volgende nieuwsbrief

Half januari verschijnt weer een nieuwsbrief Oeververbinding. Daarin wordt de keuze van de colleges en het vervolgtraject nader toegelicht.

Te downloaden:

* nieuwsbrief 1 def.pdf (1015,4 KB)