Gemeente Abcoude


Integrale handhaving op bedrijventerrein De Hollandse Kade

Medio december 2009 zal de gemeente een integrale handhavingactie uitvoeren op het bedrijventerrein de Hollandse Kade. De bedrijven zullen daarvoor schriftelijk worden benaderd.

De controle zal zich voornamelijk richten op aspecten als milieu, brandveiligheid en of het pand in overeenstemming met het bestemmingsplan in gebruik is. Met name de brandveiligheid zal daarbij een nadrukkelijke rol spelen.

Als een bouwwerk volgens alle geldende regelgeving wordt gebouwd, verbouwd en gebruikt, zal het (gebruik van het) bouwwerk normaal gesproken voldoende brandveilig zijn. Deze brandveiligheid kan echter in gevaar komen als het bouwwerk anders wordt gebruikt dan bij de bouw is voorzien. Of het bouwwerk door intensiever of ander gebruik voldoende brandveilig is, hangt af van de feitelijke kwaliteit van het bouwwerk.

Het onderzoek zal integraal worden uitgevoerd door een medewerker van de milieudienst en de gemeente. De medewerker van de gemeente zal in eerste instantie ook de brandveiligheid meenemen. Het gaat dan om een quick-scan. Blijkt daaruit dat specialistische kennis nodig is, dan zal daarvoor de brandweer daarvoor worden ingeschakeld.
---

17 december 2009