Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tussen agressiebeleid en praktijk

Het onderzoek `Tussen agressiebeleid en praktijk' richt zich op de succes- en faalfactoren bij de implementatie en toepassing van toegepaste maatregelen tegen agressie en geweld. Met dit onderzoek wil het ministerie van SZW werkgevers met een publieke taak helpen effectievere maatregelen in te zetten tegen agressie en geweld op grond van de nieuwe Arbo-wet en aanbevelingen uit het Programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het Ministerie van BZK. Zie ook: www.szw.nl (extern) Zie het origineel